Häradshövding, Ståthållare, Riskmarskalk Göran (Claesson) Stiernsköld

Blev minst 57 år.

Far: Väpnare, Hövidsman Göran (Hansson) Stiernsköld (- 1517)
Mor: Ingeborg (Siggesdotter) Sparre af Rossvik

Född: 1552 Nynäs, Bälinge socken, Södermanlands län. 1)
Död: efter 1609 1)


Noteringar
till Biby samt Tuna (Norrtuna) i Kattnäs socken11 Södermanlands län. Född 1552 på Nynäs i Bälinge socken, Södermanlands län. Anställd i konung Johans hovtjänst. Upptages i registret över Sverige adel 1586. Häradshövding i Strömsholms län 1588-04-12. Underskrev förnyelsen och förklaringen av arvföreningen vid riksdagen i Stockholm 15906. Hertig Carls furstl. råd s. å. 6/11. Underskrev ständernas i hertiginnan Christinas livgeding trohetsförsäkran6 1592-09-09. Slottsloven jämte andra på Stockholms slott 1593-02-09. Legat till Danmark 1594-12-16. Ståthållare på Kalmar slott 1595. Ståthållare jämte Axel Ryning på Stockholms slott samt över staden och malmarna med dess underliggande 1597-05-25. Slottsloven jämte flera på Kalmar samt befallningsman i Småland s. å. 8/6. Deltog i underhandlingarna med ryssarna 1600 och 1601. Åter ståthållare på Stockholms slott 1601-12-08. Riksråd och marskalk 1602-05-27. Var en av rikets fullmäktige vid underhandlingarna med danskarna i Flakebäck 1603. Kommissarie till fredsunderhandlingarna med Ryssland 1605-02-12. Ståthållare och guvernör jämte andra på Älvsborgs slott 1606-06-24. Död 1611-05-22 på Tuna och begraven s. å. 18/8 i Gillberga kyrka. 'Han avsändes 1592 av hertig Carl till rikskanslern Erik Sparre för att bana väg till sämja dem emellan. Avgick 1594 till Danmark för att bedja danska konungen till fadder åt prins Gustaf Adolf. Uppgav 1598 den 31 juli Kalmar slott till konung Sigismund och blev då, oaktat löfte om frihet, fängslig förd till Polen, där han till år 1599 måste utstå ett hårt fängelse. Var närvarande 1600 i Linköping, då de olyckliga riksens råd avrättades, samt satt 1606-07-00 i rätten över den fängslade ärkebiskopen Abraham Andreæ Angermannus. Bar vid konung Carl IX:s kröning 1607-03-15 riksäpplet och förrättade tillika marskalksämbetet samt följde konungen 1609 på dess eriksgata'. Hans barn antogo familjenamnet Stiernsköld efter vapnet. Gift 1575 med Kerstin Hansdotter, som levde änka10 1622-07-20, dotter av riddaren och riksrådet Hans Claesson (Bielkenstierna, nr 28) och hans 1:a fru Karin Axelsdotter (Tott).
Källa: Riddarhusets stamtavlor


Källor
 1) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander