Ståthållare Peder (Svensson) Ribbing

Ståthållare. Blev 59 år.

Far: Mönstringsherre Sven (Knutsson) Ribbing (~1499 - 1577)
Mor: Anna (Bengtsdotter) Gylta (- 1579)

Född: 1544-06-02 Fästered, Finnekumla sn 1)
Död: 1604-03-29 Ulvnäs, Öggestorps sn 1)


Familj med Märta (Jönsdotter) Oxehufvud (- 1569)

Vigsel: 1568-06-27 Ålemstad 2)

Barn:
Lindorm Ribbing (1569 - 1627)


Familj med Brita (Eriksdotter) Ulfsparre av Broxvik (- 1612)

Vigsel: 1571-10-21 Jönsbergs sn 1)

Barn:
Carin Ribbing (1575 - 1654)
Eric (Pedersson) Ribbing (1577 - )


Noteringar
till Ulvsnäs i Öggestorps socken Jönköpings län, 'på vilket forna Vadstena klostergods han 1574 fick konung Johan III:s donationsbrev för trogen tjänst och isynnerhet för hovhållningen under konungens bortovaro'. Född 1544-06-02 på Fästered. Blev 1566 konung Erik XIV:s munskänk, men höll sedan en tid vakt över honom under hans fängelsetid. Slottsloven på Vadstena 1577-09-22 i herr Arvid Gustafssons (Stenbock) ställe. Ståthållare därst. 1589-08-12. Slottsloven på Kalmar 1591-07-11. Åter ståthållare på Vadstena 1593. Död 1604-03-29 på Ulvsnäs och begraven s. å. 20/5 i Öggestorps kyrka. 'Han skickades 1593 till Jönköpings län att för allmogen uppläsa riksrådet Ture Bielkes fullmakt för hans beskickning till Polen. Höll hertig Carls parti och bevistade 1599 herremötet i Jönköping samt var en bland dem, som av hertigen förordnades i rätten därstädes, ävensom 1600 en av riksrådens domare i Linköping. Skall 1602, enligt släktens uppgift, blivit Svea rikes råd. Efter honom hölls 1612 den 12 dec. arv- skifte, vilket sedermera 1617 den 16 febr. mellan hans barn i senare giftet blev jämkat, genom det då dem tillfallna arv efter deras moster, jungfru Märta Ulfsparre på Degla. Hans giften och barn voro, enligt hans egenhändiga anteckningar bland Bondeska genealogiska samlingarna, de nedanstående.'
Källa; Riddarhusets genealogi

Blev som 22-åring munskänk hos Erik XIV. Peder var också med och vaktade kungen under hans fängelsetid. Blev med tiden ståthållare på Vadstena slott och slottsloven på Kalmar slott. Fick ett donationsbrev på Ulfsnäs slott, Jönköping. Peder blev år 1600 en av riksrådens dommare i Jönköping. 1602 blev han Svea rikes råd.
Får år 1594 Ulfsnäs gods i Småland i donation av kung Johan III.

Gift 1:o med Märta Jönsdotter Oxehuvud. (Dog i barnsäng efter knappt ett års äktenskap.)
Dotter till Jöns Bosson Oxehufvud och Brita Håkansdotter Hand
Gift 2:o med Brita Eriksdotter Ulfsparre af Broxvik.

Källan till uppgifterna om Peder, hans 2 hustrur och barn är hämtade från Magdalena Ribbings bok: "Ätten Ribbing, 700 år i svensk historia". Detta avsnitt innehåller flera motsägelsefulla uppgifter.
Det står att han först var gift med Märta Oxehuvud som dog i barnsäng då Lindorm föddes. sedan att han var gift med Brita Ulfsparre. Vidare står att Peder dog 1604 samt att Märta Ulfsparre var moster till hans äldsta son Lindorm vars mor dött vid hans födelse 1612 vilket knappast kan stämma. Vidare bör Märta ej vara Lindorms moster utan moster till hans halvsyskon. senare står "arvet efter Lindorms moder Brita Ulfsparre .....". Nu har han fått en ny mor. Med andra ord motsägelsefulla uppgifter.
-----
Barn i äktenskapet med Brita Eriksdotter Ulfsparre:

- Carin född 1575-08-01
-Eric född 1577. Blev stamfader till en av två fortlevande grenar
av släkten Ribbing. Österby ättegren.
- Christoffer född 1583. Blev stamfader till en av två fortlevande
grenar av släkten Ribbing. Ulfsnäs ättegren.

Peder Ribbing var född annandag pingst 1544 på Fästered, som
nummer fem i raden av femton syskon. Föräldrarna var Sven Knutsson
Ribbing och Anna Gylta. Peder var 22 år när han blev munskänk hos
konung Erik XIV. Han vaktade kungen under en del av hans
fängelsetid. Med tiden blev Peder ståthållare på Vadstena slott
och slottsloven på Kalmar slott och han skickades till Jönköpings
län för att läsa upp för allmogen riksrådet Ture Bielkes fullmakt
för hans beskickning till Polen.

Peder höll ordning på konung Johan III:s hov och fick ett
donationsbrev på godset Ulfsnäs, en gång sammanlänkat med Vadstena
klostergods i Öggestorps socken, Jönköping, för god och trogen
tjänst, "i synnerhet hovhållningen under konungens bortovaro".

Ulfsnäs långa historia i Ribbings ägo 1574-1994 berättas om i ett
särskilt kapitel i Magdalena Ribbings bok "Ätten Ribbing 700 år i
Sveriges historia".

Peder blev år 1600 en av riksrådens domare i Jönköping ävensom i
Linköping efter hertig Karls seger över Sigismund. Två år senare
blev han Svea rikes råd. Han var gift med Märta Jönsdotter
Oxenhufvud som dog i barnsäng - sonen Lindorm överlevde - efter
knappt ett års äktenskap och därefter med Brita Ericsdotter
Ulfsparre af Broxvik.

Begravd 20 maj 1604 i Öggestorps kyrka. Efter honom hölls 1612 den
12 december skifte, vilket sedemera 1617 den 16 februari mellan
hans barn i senare giftet blev jämkat, genom det då dem tillfallna
arv efter deras moster, jungfru Märta Ulfsparre på Degla.Källor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor
 2) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander