Riddare, lagman, riksråd Bengt (Magnusson) Folkunge

lagman i Östergötland. Blev ca 56 år.

Far: Lagman Magnus (Bengtsson) Folkunge (~1216 - 1267)
Mor: Ragnhild Karlsdotter (<1254 - 1262)

Född: omkring 1238
Död: 1294


Familj med Sigrid "Den fagra" Tydicksdotter (- 1289)

Barn:
Ingeborg (Bengtsdotter) Folkunge (~1274 - 1314)
Katarina (Bengtsdotter) Folkunge (- ~1350)


Noteringar
Nämnd som lagman första gången 1269. Nämnes som medlem av riksrådet 11 september 1288. Skall ha dragit ut på pilgrimsfärd 1289. Ånyo verksam som lagman 1291-92. Uppgives ha dött 1294, vilket dock synes stå i viss strid med det faktum, att sonen Magnus nämnes som lagman redan 1293.
Sigill: 1) ett upprest åt vänster gående lejon, 2) ett upprest åt höger gående lejon över tre balkar.
Var först gift med Margareta, möjligen bördig från Tjust, som var död 1275, då mannen till bl a hennes själs frälsning skänkte egendomar i Östergötland (bl a i Skrukeby i Åkerbo eller Göstrings hd i Östergötland) och i Tjust hd i Småland till ett kanonikat i Linköping, och blev sedan omgift med Sigrid. Död omkring 1294. Gift 1:o med Margareta. ( (ÄSF s 40).) Gift 2:o med efterföljande ana. (SvA II s 483, ÄSF s 11, 29, 36, 40)
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander