Jöns (Michelsson) Ehrenborg

Blev 68 år.

Född: 1621-11-11 Jutland, Danmark 1)
Död: 1690-09-08 1)


Familj med ?

Barn:
Mikael Ehrenborg (1659 - 1722)
Sofia Ehrenborg (- 1713)


Noteringar
Till Hovdala i Brönnestads sn (Krist.) där han är begraven och hans vapen är uppsatt. Adlad Ehrenborg.
Son till Tingsfogden Mickel Sörensen.

HOVDALA ligger en dryg halvmil söder om Hässleholm inte långt från Finjasjön. Trots att slottet ligger lågt i förhållande till omgivande terräng är det synligt vida omkring.
Sedan svenskarna 1678 återerövrat Kristianstad, anfölls Hovdala av snapphanar och retirerande danska trupper, som fått order att tillämpa den brända jordens taktik. Gården plundrades och brändes, med undantag för porttornet, som man inte kunde inta. Än idag kan man i tornets bastanta port se märken efter kulor och yxhugg från stormangreppet.
1665 köptes egendomen av Jens Mikkelsen. Han kom från Jylland och hade varit räntmästare hos Christian IV, men slöt sig redan 1658 till svenskarna och blev sedan kommissarie vid skattläggningen i Skåne. Efter de danska framgångarna i början av det skånska kriget och när snapphanestriderna rasade som värst försökte Mikkelsen vända kappan efter vinden. Trots att han svurit den svenske kungen trohet, skrev han 1677 till den danske kungen Christian V och bad om ett skyddsbrev och undertecknade sin begäran "allerunderdanigste tropligtige undersåt og tjener". Danskarna och särskilt snapphanarna betraktade emellertid Mikkelsen som en förrädare, som sålt sig till svenskarna för snöd vinnings skull. Dessutom hade han upplåtit gården för det svenska livregementets inkvartering.
Mikkelsen, som var avskuren från tornet, hade lyckats fly nedåt sjön, där han fick tag i en båt. Då han stötte båten från land, såg han de uppflammande lågorna från sin antända gård. Han räddade sig och när han senare återvände, lät han återuppföra slottet ännu större och ståtligare än förut. 1687 adlades han Ehrenborg.

Efter hans död 1690 satt änkan Anna Gjedde kvar på gården till 1709. Då tillträdde deras son Mikael Ehrenborg, död 1722, från vilken den nu levande grenen av ätten härstammar. Han son Casper Ehrenborg gjorde 1731 egendomen till fideikommiss.

www.algonet.se/~sylve_a/hovdala.htmKällor
 1) Elgenstierna<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander