Lars (Nilsson) BölljaFamilj med ?

Barn:
Nils (Larsson) Böllja


Noteringar
Lars Nilsson (Bölja; (delad av tandskura) i Lövsta byter 1410 till sig gårdenViggeby i Danmark sn om 0:11:1 av Ragna Brynjolfsdotter i Viggeby mot 0:10 jord i Ålsta, Järfälla sn, och mellangift i pengar (SD 1301).
Kanske kan ur händelserna kring Lars Nilssons godsbyte med hustru Ragna vaskas fram en möjlig förklaring?

Ragna Brynolfsdotter (sigill “R”) skrev sig 1371-1410 till Viggeby. Hon omtalades 1371 som änka efter en Nils Larsson och skänker då till sin son Olof Nilsson och hans arvingar det gods i Grimsta, Ärentuna sn, som dennes far Nils givit henne i morgongåva och avhänder uttryckligen sig och sina andra arvingar, om hon får några sådana, godset ifråga. (DS X 107).
Ragna har vid detta tillfälle inga andra arvingar än sonen Olof. Inga andra arvingar dyker emellertid upp eller omnämns i hennes testamente 1405, se nedan. Ändock framgår det i hennes testamente att hon troligen efter 1371 varit gift ytterligare åtminstone en gång till, då hon nämner “mina bönder” (SD 528).
Hustru Ragnas son erhöll således gods i Grimsta för sig och sina arvingar. Detta sker 24 år innan hon skriver sitt testamente (1405)och ytterligare fem år före det hon byter gods (1410) med Lars Nilsson i Lövsta, Funbo sn i Rasbo hd, se ovan. Möjligen skulle detta kunna tolkas som om hon, som nybliven änka efter Nils Larsson, bereder sig att ev ingå nytt gifte och vill tillförsäkra sin son fadersjord, som varken faderns eventuellt andra ättlingar eller hennes möjligen framtida sådana skulle kunna beröva honom. Det kan rimligen inte uteslutas, att med hennes första gifte följde styvbarn som kunde göra anspråk på morgongåvejorden. Ser vi vad som sedermera händer kring en jordtvist 1454 i Grimsta kan en intressant hypotes formas
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander