Lagman, Riddare, Riksråd Måns (Bengtsson) Natt och Dag

Far: Riddare, riksråd, lagman Bengt (Stensson) Natt och Dag (<1397 - 1451)
Mor: Kristina Magnusdotter (Magnus Marinasons ätt) (~1399 - )

Död: omkring 1477 1)


Familj med Ermegaard (Fikkesdotter) Bülow (- <1509)

Barn:
Kerstin (Månsdotter) Natt och Dag (- >1519)


Noteringar
Till Göksholm. Småsven hos Engelbrekt och kallas väpnare 1434. Överföll och mördade Engelbrekt på den sedermera sk Engelbrektsholmen i Mälaren nära Göksholm 1436-04-27 samt tillfångatog hans hustru och tjänare, vilka han dock måste frigiva, då bönderna sökte överrumpla Göksholm. Han själv måste jämte sin fader fly till Ringstadaholm. Fick lejd men gick i kung Eriks tjänst och idkade sjöröveri 1437 i svenska skären. Var riddare 1442. Återkom om någon tid och torde sin moders vapen 1456 och 1466. Hövidsman på Brandaborg 1450. Riksråd och lagman i Närke 1451. Uppträdde sedan jämte Jöns Bengtsson (Oxenstierna) som en av k. Karls motståndare. Utkrävde olagliga fordringar av allmogen i Närke, varöver klagomål anfördes hos riksrådet, inför vilket han måste erkänna, att han därtill ej haft någon rätt. Slöt sig senare till Jöns Bengtssons motståndare och deltog i belägringen av Örebro slott 1467. Död troligen omkring 1477, arvskifte hölls efter honom 1479-02-24 och ånyo 1481-06-24.

Gift 1:o före 1449 med Märta Klausdotter, som levde 1456-06-09, då mannen och riddaren Svarte Åke Jönsson gjorde syskonskifte med deras hustrurs halvbroder riddaren Erik Nipertz, dotter av häradshövdingen i Rönö härad Klaus Platå och Cecilia Nilsdotter (lejonansikte).
Gift 2:o 1458-11-13 på Brynolfsbo (nu Brunsbo) i Åsaka socken. Skånings härad Skaraborgs län med Märta Månsdotter, som gjorde testamente 1463, dotter av riddaren Måns Gustafsson Ure rosor Horshagasläkten) och Kristina Laurentzdotter (den sk Blå-släkten).
Gift 3:o 1466-09-28 på Göksholm, då hon fick i morgongåva Tumbo kvarn i Kolbäcks socken, Västmanlands län med Ermegård Fikkesdotter, till Sundby och Bro (nu Brokind) hennes 1:a gifte, (gift 2:o 1481 med riksrådet, hövidsmannen på Dal Jöns Knutsson [tre rosor, Göstaf Johanssons grevliga ätt] i hans 3:e gifte, död omkring 1497), född omkring 1445, levde 1507, men var död 1509-02-07, dotter av väpnaren Fikke Bülow (kulor) och Hebla Albrektsdotter Bydelsbach.Källor
 1) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander