Fredrik Hjort

Mönsterskrivare vid Skånska kavalleriet.Familj med Catharina Jubel (1697 - 1752)

Vigsel: 1718-04-16 Svabesholm 1)

Barn:
Fredrika Hjort (~1725 - 1769)


Noteringar
Fredrich Hiort från Vemmerlöv torp.
Saknas födelsebok före 1733 i Östra Vemmerlöv. Två döttrar, Maria och Fredrika Hjort, lever vid moderns bou 1752.
Maria är då redan gift med bonden Bengt Håkansson, medan Fredrika 1757 blir gift med sedermera kh i Hammenhög, Georg Unge (se vidare Hm).

Hintze refererar till A. Borgström: Släkten Hjort från Albo härad (Stockholm 1903). Framgår att en i övrigt okänd Eggert Hjort var far till Fredrik, Jöran och Otto Hjort. Den senare har många ättlingar, bland vilka märks borgmästaren Jöran Hjort i Kristianstad (1759-1827).

Hintze noterar att Fredrik Hjort är bosatt i Östra Vemmerlöv. Tyvärr saknas födelsebok innan 1733 i denna socken. Två döttrar, Maria och Fredrika Hjort, lever vid moderns bou 1752. Maria är då redan gift med bonden Bengt Håkansson, medan Fredrika 1757 blir gift med sedermera kh i Hammenhög, Georg Unge (se vidare Hm).

Hintze refererar till A. Borgström: Släkten Hjort från Albo härad (Stockholm 1903). I GFs exemplar av boken, som bara gavs ut i 100 ex, framgår att en i övrigt okänd Eggert Hjort var far till Fredrik, Jöran och Otto Hjort. Den senare har många ättlingar, bland vilka märks borgmästaren Jöran Hjort i Kristianstad (1759-1827).

För att återgå till frågan om Fredrik Hjorts hustru är glasblåsardotter, så styrks hypotesen av att två av Hans Erik Jubels andra döttrar också gifter sig med män boende i sydöstra Skåne, en bra bit från Perstorp; Greta Lisa, gift med Stanislaus Wieman (Weiman, Wojman) i Lövestad, och Anna Maria, gift med Fredrik Bemer från Alunbruket i Andrarum.

Mönsterskrivaren Fredrich Hiort under ryttmäster Lindqvist compagnie.
www.osterlen.com/slaktforskning/1713st.htm
Här står beskrivet sommarting 1713, där Fredrich Hiort figurerar i några tvister.

"Anbytarforum"
Vem är mönsterskrivaren Fredrik Hjort? Kan han vara identisk med den kronolänsman Fredrik Hjort som Elgenstierna anger som fader till Jöran Christoffer Walkendorffs hustru Juliana Hjort f 1706, d 1786 i V Sönnarslöv ? Eller kanske den son Fredrik till kyrkoherde Hans Hjort i Helsingborg, som 1706 skall ha bott i Danmark ?

"Borgström, A: Släkten Hjort från Albo härad. Biografiska anteckningar. 1903. 70 sid.

Släktnamn: Hjort, Unge, Engstedt, Lavin, Sihlbom, Dietz, Falck, Hallborg, Hertzman, Nordahl, Wadstein, Fröding, Neander, Roth, Eneroth, Christell, Malmström, Lundgren, Bjurling, Borg, Åkerman, Brunberg, Stéenhoff, Bruun, Fraenell, af Klercker, Carlström, Krook, Staël von Holstein, Herbst, Leth, Berg von Linde, Appelgren, Kock, Malmström, Böckman, Lundgren, Flensburg, Moberg, Bager, Boije "Källor
 1) Hintzesamlingen<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander