Hovmarskalk, Landshövding Otto Helmer von Mörner

Blev högst 43 år.

Far: Överste Ludvig von Mörner (1541 - 1593)
Mor: Catharina von Marwitz (- 1585)

Född: 1569-05-28 Zellin, Mark-Brandenburg 1)
Död: 1612 Nyköping, Södermanlands län 1)


Familj med Maria von der Grünau (1585 - 1634)

Vigsel: 1604-05-13 Nyköpings slott, Södermanlands län 1)

Barn:
Carl Mörner af Tuna (1605 - 1665)


Noteringar
Adliga ätten, nr 91

Till Tuna i Rystads sn, som han 1602 fick i förläning. Kurbrandenburgsk legat till Sverige 1587 i samma ärende som fadern. Fick 1593 Ortala i Roslagen och Vedevåg i Västmanland såsom underpant för 14 000 rdr tyskt kurant. Gick i svensk tjänst, då han måste lämna sina gods i Brandenburg och blev 1596 hovjunkare hos hertig Carl av Södermanland. Legat till staden Danzig och kurfursten Johan Georg av Brandenburg 1597 samt till Danmark 1598.

Naturaliserd i Sverige 1598. Hovmarskalk till hertigen 1600. Ståthållare på Åbo slott samt landshövding i Åbo och Tavastehus län 1606. En av kommissarierna vid traktaten med Ryslland i Viborg 1609. Kammarråd 1611.
Begraven 1612 i Nyköping, men hans lik flyttades 1637 till Mörnerska graven i Rystads kyrka, varest hans gravsten med hans, hans frus och trenne barns uthuggna avbilder, inskriptioner på latin samt tavlor med deras namn och levnadsår förr funnos.

Omnämnes i ett brev till Elof Terserus såsom "en man av lärdom, mycken artighet, vacker växt och utseende, samt hans fru för skönhet och gudsfruktan".
Källa: Elgenstierna

Otto Mörner förde befälet vid avrättningen vid Linköpings blodbad, och hertig Karl blev nöjd med Otto Helmers insatser. Redan vid pingsttid 1599 är han, tillsammans med hovmarskalken Hans von Massbach, sändebud till ett flertal furstar och markgrevar i Tyskland för att förhindra dem att sluta förbund med Polen mot Sverige. Han återkommer ensam.
Hans von Massbach, som begär avsked efter 21 år som hovmarskalk, har stannat i Heidelberg. Istället utses Otto Helmer till hovmarskalk. Hans karriär går rakt upp.

Senare blir han ståthållare på Åbo slott (från 1280-talet och ett av Nordens största)
så småningom landshövding i Åbo och Tavastehus län.
År 1602 förlänas han Tuna kungsgård i Rystads socken i Linköping.
Gift år 1604 med Maria von der Grünau, dotter till den sachsiske ståthållaren Georg Mauritzson von der Grünau och dennes hustru Anna Ottosdotter von Lipradt, kammarjungfru hos drottning Kristina d.ä.
Källa: WikipediaKällor
 1) Elgenstierna<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander