Khde Matthias, Laurentius (Lars) Wangel

Kyrkoherde i Mogata (Ög.). Blev 56 år.

Född: 1636-02-15 Vånga (ög.) 1)
Död: 1692-04-12 Mogata, Östergötlands län 1)


Familj med Anna (Larsdotter) Arenander (~1665 - 1717)

Vigsel: 1684-07-22 Barösund


Noteringar
Son till Israel Botwedsson Wångarosander och Emerentia Pehrsdotter, vars barn alla kallade sig Wangel.

Intagen i Linkiöpings Schola d. 10 Augusti 1641. Kom till Upsala Academia d. 29 Octob: 1656. Förordnades till Apologist wid Linkiöpings Schola d. 27 Novemb: 1661. Ordinerades till Präst åhr 1666 d. 10 April.
Samma åhr d. 4 Junii inträdde han uti Echtenskap med Kyrkioherdens uti Åhå försambling M:r Carl Stephani endaste dotter Christina Carlman. Efter bemälte sin Swärfaders död som skiedde d. 16 Augusti 1666, förordnades han i dess ställe till Pastor uti Åhå benämte åhr 1666 d. 3 Novemb: Omsider kallades han till Moggatha försambling, dit han flytte d. 1 Maji 1680.
Hans barn med bemälte Christina Carlsdotter Carlman woro 11 st. Carl, Israel, Kierstin, Emerentia, Lars, Gretha, Annika, Jahan, Catharina, Sophia och Botvidh. Denna hans hustru blef död uti Moggatha d. 4 Martii åhr 1683.

Sedan begaf han sig uti ächtenskap med Tullnärarens uti Barsund Lars Richardssons dotter Anna Arnandria. Deras Bröllop hölts åhr 1684 d. 22 Julii uti Barsund. Med henne hade han 5 st. barn: Sopia, Olof, Britha, Carl och Annika.Källor
 1) http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/oden/2001/jahan_retzius_rosenstolpe_2.htm<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander