Riddare, Svenskt riksråd Axel (Absalon) (Åkesson) Tott

Blev minst ett år.

Far: Aage Tordsen
Mor: Kirsten Kyrning (Örn)

Född: före 1343
Död: efter 1343 1)


Familj med Christence (Pedersdotter) Wirtenberg

Barn:
Peder (Axelsson) Tott (- <1376)


Noteringar
Uppträder 1343-1356 och blev under mellantiden riddare och svenskt riksråd. Hans sätesgård var Härlöv i Åsums sn, Gärds hd i Skåne. ägde även jord i Harjagers hd i Skåne. Gift senast 1356 med CHRISTANICIA, som enligt obestyrkt uppgift hade patronymikon Pedersdotter och tillhörde släkten Wirtenberg (men även Elgenstierna hävdar detta).Uppfattningen, att Axel Åkesson var gift med en dotter till Magnus Skanung på Vallösa, vilar på missuppfattningen, att ordet"gener"i DS, nr 3683 enbart kan betyda svärson...

TOTT Till Sverige kom den svenska ätt, som senare kallats Tott, först på 1400-talet genom de mödernet från Sverige härstammande Axelsönerna, av vilka Erik Axelsson(död 1481) två gånger blev riksföreståndare.Från dennes äldre halvbror Åke Axelsson(död 1477) härstammade de nu utdöda släktgrenar som på svenska riddarhuset introducerats med benämningarna Tott af Skedebo (nr88; utdöd på svärdsidan 1659) och Tott af Sjundeby (grevliga ätten nr 16; utdöd 1674) och som redovisats i Elgenstiernas ättartaavleedition. Den i Danmark kvarstannade släktgrenen utdog likaledes under 1600-talets senare hälft. Axelsönernas ätt, som i släktböcker och äldre litterarur ansetts vara känd ända sedan 1000-talet(G.Clemensson i Archivistica et mediaevistica Ernesto nygren oblata, 1956,s. 104 f.), kan med säkerhet endast föras tillbaka till deras i mitten av 1300-talet levande farfars far Axel Åkesson,ett av den svenske konungens skånska riksråd.

Det har ej varit möjligt att klarlägga Axelsönernas eventuella genealogiska sambaand med den likaledes betydande ätten Thott, som förde samma vapen och efter upphöjelse i Länsgrevlig värdighet 1767 utdog i Danmark 1785, medan dess sedan medeltiden i Skåne kvarboende gren alltjämt fortlever i Svenska friherrliga(nr.391) och grevliga(nr.114) ätten Thott. Den har genom Åke Thotts uppsatser 1978,1981 och 1984 samt hans bok 1983 visats härstamma från riddaren Nils Kyrning(död 1354), som förde samma vapen som Axelsönerna och deras förfäder och 1344 var ett av den svenske konungens skånska riksråd.
Taget ur Elgenstiernas böcker.Källor
 1) Elgenstierna<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander