Erich Fransson Schröder

Blev 56 år.

Far: Borgmästare Frantz Jöransson Schröder (~1580 - 1664)
Mor: Christina Henrichsdotter (~1582 - 1677)

Född: 1622-10-28 Lidköping 1) Hänvisning till Tilasamlingen.
Död: 1679-08-09 Göteborg 1) 
Begravd: 1679-08-31 Gustavi domkyrka, Göteborg 1) 


Familj med Sofia Jöransdotter (1628 - 1689)

Vigsel: 1650-11-24 Göteborg 1)

Barn:
Johan (Eriksson) Schröder (1660 - 1698)
Frans (Eriksson) Schröder (- 1717)


Noteringar
En av sin tids mest betydande handelsmän.

E.F.S tillhörde en stor och och över hela västsverige spridd släkt som även haft stor betydelse för Göteborgs äldsta handelshistoria.
Den Schröderska släkten kan ha varit dansk eller tysk från början, men hade vid inflyttningen till Göteborg varit bosatt så länge i Sverige att man kan betrakta den som naturaliserad. Göteborg-Schrödrarna tillhörde exempelvis den svenska församlingen och ej den tyska. Familjen tillhörde tom de främsta i församlingen. Schrödersläkten härstammar från två borgmästare i Lidköping som av allt att döma var bröder (Johan och Frans).

Omtalas i Göteborgs mantalslängder 1648, vilket år han omtalas vara bosatt i första roten hos rådsförvanten Daniel Nilssons änka Karin, antagligen som köpgesäll.

Erik Fransson Schröder tillhörde utan tvekan stadens förnämsta krets. Han representerade vid ett flertal tillfällen stadens borgarskap.
I augusti 1676 var han Göteborgs borgerskaps ombud på ett möte för de västsvenska städerna i Borås och samma år i december borgarståndets representant vid den riksdag som hölls i Göteborg.

År 1666 skänkte EFS och Sophia en större mässingsljuskrona till Lidköpings kyrka "med deras namn åsatte, vilken krona ännu finnes 1876" (Settergren).

I augusti 1670 komparerade Erik Schröder och David Matzen angående deras svåger Sven Bengtsson (dy) sterbhus.

I mitten av 1678 utspelade sig ett ärekränkningsmål som visade att Eriks ställning som handelsman var så stark att den väckte ovilja och avund.

Den sista gången Erik veterligen uppträdde vid rätten var den 7 maj 1679, då han begärde att någon annan skulle utses i hans ställe.

Hur många barn Erik Fransson Schröder och Sofia Jöransdotter hade gemensamt är svårt att säga. En son begravdes 1678 och nio barn levde 1697.
(Georg, Johan, Erich, Jacob, Johanna, och Mätta Schröder, samt de gifta döttrarna Christina och Sophia). Alla dessa förklarar att de enligt ett köpekontrakt daterat 3 dec 1698 (efter moderns död) "sälja och transportera till vår käre broder Frans Schröder vår sal fader Erich Schröders bägge gårdar, beståendes av fem tomter, två till stora hamnenNordre sidan, emellan Lars Joenssons gård västra sidan, och Frantz von Ackerns gård östra sidan, och tri tomter bak och som sträcker sig in i Köpmannugatun, hållandes sitt rätta måhl efter måhlsedeln för en summa, hwaruti ock är beräknat wår k broders egen arfedehl. Fyra thusende niohundra femtio Dahl. Silfwermynt"-Källor
 1) http://www.gbgtomter.se/Rote_5/5.66.pdf<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander