Khde Bergerus (Börje) Borgsten

Död: 1733 Krokstad, Göteborgs & Bohus län 1)


Familj med Maria Carllöf (1684 - 1754)

Noteringar
Bergerus (Börje) Borgsten studerade i Lund 1703 och prästvigdes 1709-05-28. Kyrkoherde i Krokstad 1711 fram till sin död 1733. Vidare står: "Som han brukat ett söhlaktigt lefverne, så hafver ock dess embetes förrättningar mycket slätt afvlupit, derpå han dock lofvat bättring och rättelse, om det efterkommes".
(Källa: Skarstedts herdaminne)

4 döttrar, varav alla utom möjligtvis en dog i späd ålder.Källor
 1) Skarstedt<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander