Riksråd, riksdrots, Riddare Kristiern (Nilsson) Vasa

Blev ca 77 år.

Far: Häradshövding, Fogde Nils (Kettilsson) Vasa (~1332 - >1378)
Mor: Christina (Jonsdotter) Rickebyätten (Stierna) (~1336 - >1378)

Född: omkring 1365
Död: 1442-04-29 Viborgs slott, Viborg, Finland


Familj med Margareta (Johansdotter) Moltke (~1370 - 1413)

Vigsel: före 1399

Barn:
Karl (Kristiernsson) Vasa (- 1440)


Familj med Margareta (Eriksdotter) Krummedige (~1398 - 1451)

Vigsel: omkring 1426

Barn:
Johan (Kristiernsson) Vasa (1426 - 1477)


Noteringar
Krister Vasa, ståthållare (hövitsman) i Visborg 1417, riksdrots 1435, rikshövitsman 1436.
Krister blev dubbad till riddare 1396 då han nämns första gången. Han stod högt i gunst hos änkedrottning Margareta och än mer hos fostersonen Erik, som i över 40 år var kung över nordens tre riken. Som länsherre kunde han agera ganska självständigt, men var samtidigt ett pålitligt stöd för kung Erik både militärt och inom det svenska riksrådet.

Mot Karl Knutsson Bonde drog Krister dock till slut det kortaste strået och på nyåret 1439 fängslades den gamle drotsen på sin gård Rävelsta i södra Uppland och tvangs överlämna sina slott och län till Karl Knutsson Bonde. Men han fick upprättelse av den nye unionskungen Kristofer och dog som länsherre på Viborg 1442.

Krister (Cristiern) Nilsson på Björnö i Frötuna kallade den tyskbaltiske adelsmannen Henrik Scherembeke sin "om" (frände). Anmärkningsvärt är att det i Sverige ovanliga förnamnet Cristiern också förekom i släkten Scherembeke och att Vasas svårtolkade vapen i hög grad liknar Scherembeke-vapnet.

Krister Nilssons son riksrådet Karl Kristersson, död 1440 blev far till Kettil Karlsson och till Erik Karlsson. Karl Kristerssons halvbror riksrådet Johan Kristersson (död 1477) på Rydboholm i Uppland var far till riksråden Krister Johansson (död något av åren 1494-97) på Örby i Uppland och Erik Johansson.
(Källa: Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? m. fl.)
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander