Hövding Rurik av Novgorod

Blev ca 79 år.

Far: Sigurd (Randversson) Ring (~724 - 812)
Mor: Alfhild Gandolfsdotter (735 - 770)

Född: omkring 800 Roslagen, Sverige
Död: omkring 879 Novgorod


Familj med ?

Barn:
Igor (Ingvar) Ruriksson av Novgorod (877 - 945)


Noteringar
Född i Sverige, död 879 i Ryssland, Novgorod. Hövding för hirden i Novgorod ca 862-879.

Furste i Novgorod (Holmgård), RSFSR. Född omkring 800 i Roslagen, Sverige. Död omkring 879 i Novgorod, Ryssland. Det är namnet Rus´ som tillsammans med andra språkliga indicier och arkeologiska fynd gör att man kan knyta dessa hövdingar och deras följen till svearna. Ordet är nämligen nära besläktat med det finska namnet, Ruotsi, och har troligen spritt sig vidare österut från Finland. Det antogs förr ha samband med Roslagen, men i dag menar forskare att den tolkningen inte håller för en språkhistorisk granskning. (Källa: Svitjod sid 96, Mats G. Larsson) Enligt den ryska Nestorskrönikan begav sig representanter för de olika stammarna över havet till en varjagstam som kallades Rus´ och sade till dem: 'Vårt land är stort och fruktbart, men där saknas ordning. Kom och regera över oss !'. Det bestämdes att tre bröder från ruserna skulle komma med sin följen. Den äldste av dem, Rurik, slog sig först ned i staden Ladoga och senare i Novgorod. Ruriks två bröder dog redan efter några år, och Rurik tog över deras områden. Från Novgorod kom han därmed att härska över stora delar av nordvästra Ryssland. Rurik byggde enligt traditionen sitt fäste på en plats som heter Gorodisce 'den gamla borgen' och som ligger intill Volkhov strax söder om Novgorod. Här har man också grävt fram material från mitten av 800-talet med starka skandinaviska inslag. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson) Rurik (fornsvenska Rörik), enligt Nestorskrönikan en sveahövding, som i mitten av 800-talet skall ha koloniserat västra Ryssland och år 862 anlagt staden Novgorod. Rysslands härskare före 1598 räknade sina anor från Rurik. (Källa: Bra Böcker) Rurik död 879, en troligen svensk vikingahövding, som enligt Nestorskrönikan blev det ryska rikets grundläggare och vid 800-talets mitt tillsammans med sina män, ruserna, grundade ett välde med Novgorod som centrum. m rurikid: benämning på ättling till Rurik, d.v.s. medlem av den furstesläkt som regerade i Ryssland från 800-talet till 1598. (Källa: Norstedts Stora Focus)
Död troligen 879. Legendomspunnen vikingahövding och varjagfurste som ansetts vara grundare av Ryssland och den fursteätt som styrde landet till 1598. Nestorskrönikan från början av 1100-talet gör gällande att splittrade östslaviska stammar i det kievryska riket på 800-talet sände bud efter Rurik för att denne med sin hird skulle ena landet. Enligt samma källa vars detaljer om individen Rurik inte kunnat bekräftas av modern forskning grundade han 862 Novgorod. Far till Oleg, troligen även till Igor.

Källa: Nationalencylopedin.

Den ryska staten har sitt ursprung i furstendömet Kievrus som skapades av svenska vikingar (ruser). Med början år 1019 splittrades riket genom arvsdelningar i flera olika furstendömen även om regenten i Kiev (från 1169 i Vladimir-Suzdal och från 1328 i Moskva) hade med titeln storfurste en formell överhöghet över hela Ryssland. Den inbördes splittringen gjorde att Ryssland erövrades av mongolerna 1240 och förvandlades till mongolkhanernas vasallstater. Först 1480 frigjorde sig Ryssland från mongolerna under ledning av Ivan den store som vid samma tid enade Ryssland. Ivan den förskräcklige antog 1547 titeln Tsar som var det ryska ordet för Caesar (kejsare). Men tsar-titeln uppfattades utomlands som en rysk motsvarighet till titeln kung och därför utropade Peter den store 1721 sig själv till kejsare (imperator på ryska). Kejsare var därefter den officiella titeln på Rysslands härskare även om tsar-titeln levde vidare i vardagligt tal.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander