Riddare, riksråd, lagman Bengt (Stensson) Natt och Dag

Blev minst 54 år.

Far: Riddare, riksråd Sten (Bosson) Natt och Dag (~1351 - <1411)
Mor: Ingeborg Karlsdotter (- >1411)

Född: före 1397 Björsäter
Död: 1451 1)


Familj med Kristina Magnusdotter (Magnus Marinasons ätt) (~1399 - )

Vigsel: före 1399 1)

Barn:
Brita (Bengtsdotter) Natt och Dag (- 1453)
Måns (Bengtsson) Natt och Dag (- ~1477)


Familj med Anna (Andersdotter) Tre Rutor av Slestad (- >1451)

Noteringar
Till Göksholm i St. Mellösa socken, Örebro län. Riddare vid kung Eriks av Pommerns kröning 1397. Hövidsman på slottet Styresholm i Styrnäs socken, Västernorrlands län, vilket han överlämnade till herr Algot Magnusson 1405-08-06. Medlem av räfstetingen i Uppland1409. Lagman i Närke redan 1410-01-20. Riksråd 1413. Beseglade 1434-09-00 anklagelsebrevet mot kung Erik till norska rådet, hansestäderna m fl. Var 1435 en av dem, som kung Erik påtänkte till riksdrots. Innehade under Engelbrekt Engelbrektssons resning Tälje slott, men då han därifrån uppbringade ett lybskt handelsfartyg, vilket stred mot det löfte riksrådet givit hanseståderna, lät Engelbrekt Erik Puke belägra och bränna Tälje hus, varigenom han råkade i tvist med Engelbrekt. Flydde, sedan hans son Måns, fastän förlikning ingåtts i tvisten mellan hans fader och Engelbrekt, mördat den sistnämnda 1436-04-27, från det av bönderna hotade Göksholm till Ringstadaholm i Östergötland. Fick senare på året jämte sin broder Bo befälet på Kalmar. Slöt sig sedermera till det mot marsken Karl Knutsson fientliga partiet, miste befälet 1439, men förlikte sig med marsken 1440 i Arboga, då marsken lovade honom Mellösa socken och Medelpad i förläning. Död 1451.

Gift 1:o före 1399 med Kristina Magnusdotter, som försvarade Tälje slott 1435 mot Erik Puke, men måste, sedan slottet börjat brinna, överlämna det åt honom, dotter av riddaren Magnus Håkansson (kluven sköld, i högra fältet en leopard, i vänstra en halv lilja) och hans fru Margareta.
Gift 2:o med Anna Andersdotter (tre rutor), som levde änka 1451.

Källa: Riddarhusets genealogi, NationalencyklopedinKällor
 1) Elgenstierna
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander