Prost, Khde Esbjörn (Esberus) Petri Boose

Prosten över Närke, kyrkoherden i Örebro.

Far: Petrus Laurentii Boose


Familj med ?

Barn:
Elisabeth Esberni Boose (- 1641)


Noteringar
Kyrkoherde i 1577 i Örebro.
Gift med Malin (felaktigt kallad Engelcrona, se SBL på Rudebeck).
Sannolikt son till bonden Petrus i Äskog i Almby sn.
I så fall har han samma härstamning som Johannes Rudbeckius och Olof Rudbeck.

I Magnus Collmars herdaminne från 1960-talet står om ovannämnda personer följande:
Esbjörn Petri nämns där som Esbernus Petri Bose, hovpredikant och kyrkoherde i Örebro 1577-1601. E P:s namn med tillnamnet Bose återfinns på inskriptionen på Engelbrekts grav i Nikolai kyrka i Örebro, vilken inskription E P lät verkställa. E P:s syster Kristina blev mor till Johannes Rudbeckius. E P:s dotter Elisabet Engelcrona (Detta efternamn är fel, se ovan), död 1641, var gift med domprosten Josephus Matthiae Fougdonius i Strängnäs.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander