Väpnare Halsten (Petersson) Båt

Far: Häradshövding Peter Virske (<1354 - ~1391)

Född: före 1362 1)
Död: omkring 1420 2)


Familj med Katarina (Svensdotter) Sparre av Hjulsta och Ängsö (- >1417)

Barn:
Ingrid (Halstensdotter) Båt


Noteringar
Belagd 1362-1417.
Åt 1362 fasteman vid Uppvidinge häradsting. Omtalas redan 1368 med Släthult, Norra Sandsjö sn, som sätesgård, men skriver sig senare till Äpplaholm, Västra Sandsjö sn.
En Kerstin Gunnarsdotter uppgör 1371, med sin faders samtycke och dotterns mödernefränder, ett jordaskifte med Magnus Uddolfsson [Oxenstierna] i vilket hon bl a ger allt vad hon och dottern äger i Kornstad, Ljunga sn. Bland de som skaftfört bytet är Halsten och hans far som med all säkerhet är attbetrakta som mödernefränder.

Halsten köper 1379 Källestorp, Norra Sandsjö s, av Mats Gustavsson [Sparre], ett gods som Mats förut bekommit av Folke Brynjolfsson. Tillsammans med fadern skiftar han 1385 jord med biskop Nils i Linköping så att han byter godset Aelfsensthorp i Fröreda, Vetlanda sn, mot en ström Kulz quaern i Norra Sandsjö sn.

Gunne Petersson och Gudmund i Sjöaryd förklarar i brev 1386 Halsten fri från vidare åtal för dråpet på Jon Petersson och en man i Jönköping, eftersom Halsten som böter redan lämnat vad han ägde i gården Kornstad, Ljunga sn (Västra hd), dels utfäst sig att lämna ett halvt stycke kumiskt kläde nästföljande mickelsmässa. För detta går Sigmund Sigvidsson i borgen. Dessutom har Halsten förbundit sig att, för den i Jönköping dräpte mannen, låta en mässa läsas varje vecka i två års tid. För detta borgar Peter Bryniolfsson. Om Kornstad lagligen kan frånvinnas brevutgivarna borgar Halstens fader Peter Virske för att ersättning till dessa utgår.

Är 1405 kungens domhavande vid tvist mellan Nydala kloster och Johanna, Arvid Svans änka. Skänker 1416, tillsammans med hustrun och döttrarna Birgitta och Ingrid en gård i "Fröstensholm", Björkö sn, till Kalmars nunnekloster. Året därpå skänker han, med hustrun och mågarnas Mats Gustavsson [Sparre], Johan Helgessons och Tyrgils Bagges medgivande, sin gård i Karshult, Hjämeryds sn, till Nydala kloster.

Halstens gravsten från omkring 1420, en rektangulär häll med två sköldar (en sparre och en båt), i Norra Sandsjö kyrka är beverad och har inskriptionen: Hic iacet nobilis vir Halstanus Petri cum uxore sua Katerina quorum aeime requescaet in perpetua pace amen.

Källa: Humlenäsboken s.186-187.Källor
 1) (Olga Dahl: Uddevallasläkten Bäck)
 2) Humlenäsboken s.186<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander