Amiralitetskapten Wilhelm (Jansson) Kuyl

Far: Jan (Jacobsson) Kuyl (- 1661)

Död: 1670-09 Göteborg 1) den 23 Sept. Wilhelm Kyhl im Calvinist mit wölliger Ceremoni begrabs
Begravd: 1670-09-23 Göteborg 2) 


Familj med Maria te Letter (1634 - 1688)

Vigsel: 1655-07-01 Göteborg 2)

Barn:
Johan Kuylenstierna (1622 - 1746)
Maria Kuyl (1657 - 1707)


Noteringar
Även Wilhelm de Kuyhl, Vilhelm eller Willem.

Vilhelm Jansson Kuyl; var 1657 amiralitetskapten i svensk tjänst;
förde skeppet Rosen i C. G. Wrangels flotta i okt 1658; 1670 död
och begraven s. å. 23/9 i Göteborg. Han blev i sjöslaget i Öresund
den 29 oktober 1658 efter långt och hårt fäktande samt sedan han
förlorat mesta delen av sitt folk, jämte master, stänger och roder
och själv blivit illa kväst, av holländarna med sitt skepp som
dock strax därefter sjönk, tillfångatagen men av konung Carl X
Gustaf igenlöst, blivande vid sin ankomst till Hälsingör för sitt
tappra förhållande benådad med en vacker värja och 1000 daler; han
skall och fått löfte om adelskap, men vilket i anseende till
konungens mellankommande död, ej gick i verkställighet.

Var Calvinist.
På baksidan av Wilhelms oljemålning står:
“Wilhelm Jansson Kuyl, Capitaine wid Amiralitet, förde i konung Carl X tid ett svänskt Örlogs skepp i Bataillje i Sundet emot Danska Flottan och utmärkte sig därvid så mycket att konungen tillbjöd honom Adelskap, men då han det undan bad sig skänkte konungen honom 1000 Ducater och en dyrbar Värja.”

De hade även en son Henrik Kuyl, som blev sjökapten i venetiansk tjänst men gick i en sjödrabbning över till turkarna, där han kom i tjänst, antog mohammedanska religionen och kommenderade turkiska flottan i Svarta havet, under namn Ali Pascha, samt hade två söner, Mustafa och Achmed. Ali Pascha gjorde 1710 en del tjänster åt de svenskar som med Carl XII kommo till Turkiet. Denna gren av släkten fortlevde troligen ännu under sultan Mahmuds regering i början av 1800-talet.

Källor:
Elgenstierna nr. 1304 (Kuylenstierna)

William Janszon Kuyhl står upptagen som lastdelsägare från Göteborg till Amsterdam 1662-10-17, samt 1663 som William Johansson och även delaktig1668.Källor
 1) Elgenstierna/ Göteborgs Kristine C I:1 Bild 118, Sid 227
 2) Elgenstierna
      
På baksidan står: “Wilhelm Jansson Kuyl, Capitaine wid Amiralitet, förde i konung Carl X tid ett svänskt Örlogs skepp i Bataillje i Sundet emot Danska Flottan och utmärkte sig därvid så mycket att konungen tillbjöd honom Adelskap, men då han det undan bad sig skänkte konungen honom 1000 Ducater och en dyrbar Värja.”<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander