Häradshövding Amund (Svensson) Stake

Död: före 1515 1)


Familj med Birgitta (Brita) (Håkansdotter) Bölja (Vångaätten) (- >1516)

Vigsel: mellan 1472 och 1477

Barn:
Erik (Amundsson) Stake (<1522 - <1553)


Noteringar
till Vättungen i Bäcka socken och Berg i Holms socken, (båda i Älvsb.). Fick med sin hustru Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län, som hon 1472-04-05 erhållit av sin styvfader Eggert Grupendal och som efter dennes död genom lagmansdom 1492-01-16 tilldömts henne3, varefter egendomen kvarblev inom släkten till dess utslocknande. Sålde jämte sin hustru hennes7 gods Utål i Bro socken, Stockholms län till riksföreståndaren Sten Sture 1477-07-02. Var häradshövding på Dal 1502 och 1505 men ej 1509. Död före 1515. Gift efter 1472 men före 1477 med Birgitta Håkansdotter, som levde änka 1516, dotter av frälsemannen Håkan Svensson, som uppgives varit av Bölje- eller Vångasläkt, och Anna Larsdotter (halv lilja). [3]
(Riddarhusets stamtavlor - Stake)

Till Vättungen i Bäcka sn och Berg i Holm sn, båda i Älvsborgs län; fick med sin hustru Hönsäter i Österplana sn i Skaraborgs län, som hon 1472 5/4 erhållit av sin styvfar Eggert Gruppendal och som efter dennes död genom lagmansdom 1492 16/1 tilldömts henne, varefter egendomen kvarblev inom släkten till dess utslocknande; sålde jämte sin hustru hennes gods Utål i Bro sn i Stockholms län till riksföreståndaren Sten Sture 1477 2/6; var häradshövding på Dal 1502 och 1505, men ej 1509. Den med full visshet kände äldste stamfadern för ätten är häradshövdingen på Dal Amund Stake, som dog före 1515 (fadersnamnet nämnes ingenstädes i bevarade urkunder). Såsom hans fader uppgives på riddarhusgenealogien en väpnare Nils Svensson till Berg, vilken icke kunnats verifieras, men man vet, att Amund haft en broder, vars dotter var gift med Peder Nilsson Danske till Lydinge i Stavby sn i Uppsala län. Huruvida till ätten hörde väpnaren och häradshövdingen i Rasbo härad i Uppland, Erik Amundsson till Grän i Rasbo sn (1447-1485), vilken förde ett med Stakeättens nära överensstämmande vapen, har icke ur tillgängliga källor kunnat utredas. Ätten är en gammal frälsesläkt som introducerades 1625 och utdog 1765. Gift efter 1472 men före 1477.

Son till Sven Niklisson Stake (född före 1416) och Brita.
Enligt gårdsarkivet på Berg:

1289 S. Stake riddare
1347 E. Stake riddare
1370 S. Stake riddare
1397 Niklis Stake riksråd
1416 Sven Stake väpnare
1440 Nils Stake väpnare
1459 Anund Stake lagman
1485 Olof Stake lagman
1501 Amund Stake häradshövdingKällor
 1) Riddarhusets stamtavlor-Stake<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander