Khde Torsten Hildebrand Svartengren

Blev 72 år.

Far: Khde Wilhelm Svartengren (1805 - 1891)
Mor: Sara Elisabet Brask (1815 - 1858)

Född: 1847-09-10 Södra Finnskogen 1) 16 sept enl Stig Åhlander
Död: 1920-05-13 


Familj med ?

Barn:
Einar Vilhelm Svartengren (1878 - 1944)


Noteringar
Prästvigd 1880. Kyrkoherde i Umeå 1900.
Efter mogenhetsex.i Karlstad 7 juni 1869 stud. i Upsala (Värml. nat.) 5 okt. s. å.; förordnad afdomkapitlet i Strängnäs att fr. 1 maj 1875 under nådåret uppehålla förste komministerns i Västra Vingåker predikoskyldighet. Erhöll 31 mars 1880nådig dispens från akad. examina för prästämbetet samt befordringsrättinom lappmarken, prästv. i Hsand 25 apr. 1880; förordn. att från 1 julis. å. biträda prästerskapet i Jockmock och att förestå statens lappskasmåskoleseminarium å Mattisudden; erhöll 24 apr. 1885 ansökningsrätttill komm.- och khde-befattningar inom hela Hsands stift. Befullm.andre komm. i Neder-Luleå 27 jan. 1888, tilltr. på eftersommaren s. å.;tjänstgjorde som lärare i kristendom och sång vid volontärskolan å Not-vikens lägerplats 1891-1900, konstituerad regementspastor vid Norr-bottens regem. 15 dec. 1893; folkskoleinspektör från 22 mars 1895 tillårets slut. Utn. khde i Umeå stad 4 aug. 1899, tilltr. 1900, tillika predikant vid länsfängelset 1900-02, lasarettspred. 1900-04, ledamot afstyrelsen för stadens lärov. för flickor 1900-04. Orator vid prästmöteti Luleå 1909. Afled af slag Kristi himmelsfärdsdag 13 maj 1920. Biskop Landgren gaf khden Svartengren vid ett tillfälle det betydelsefulla vits-ordet, att »denne låg djupt i Guds ord». LVO 1897.


Källor
 1) http://www.solace.mh.se/~blasta/herdamin/umeastad.pdf<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander