Mäster Thomas Fehman

Stenhuggare. Blev ca 69 år.

Född: omkring 1580 Tyskland 1)
Död: 1649-03-07 Västerplana, likan sn, Skarab 2)


Familj med Rangela Nilsdotter (- 1663)

Barn:
Nils Fehman (1632 - 1693)


Noteringar
Född på ön Femern;byggmästare och stenhuggare i Stockholm. Byggde Västerplana i likan sn jämte Västerplana kyrka.
Källa:Elgenstierna

Mer info om släkten står att finna i Sv ättartal, 6.147.

Släkten Feuk härstammar från T.Fehman, som enligt traditionen var tysk till börden - det uppges från Fehmern (riddarhusgenealogien) - och som bodde på Tyska gården i Västerplana (E.Millqvist). Han var verksam som stenhuggare i VG i Västerplana sn på Kinnekulle åtminstone från 1622 och omtalas i en utskrivningslängd 1627 som "stenhuggare Mäster Tomas". Vid Västerplana kyrka byggde han sitt eget gravkor. På gravstenen står även namnet på hustrun.

www.kinnekullehembygd.nu/stenhuggeri.htm
Thomas Fehman var född på Femern omkring 1580 i Tyskland. Då man vet att stenen till såväl Marieholm som Mariestads domkyrka brutits i Västerplana, talar sannolikheten för att hans inflyttning dit har samband med detta. Att han sedan stannade kvar i Västerplana resten av sitt liv har väl sin förklaring i att han gifte sig med ortens dotter. Hon hette Rangela Nilsdotter och skall enligt traditionen vara född på Per Törnesgården, som än i dag kalla för "Rangelas" Per Törnesgården var på denna tid en kronogård, som någon gång i mitten av 1600-talet delades i tre gårdar, Per Törnesgården, Skedesgården och Västergården. År 1726 fick dåvarande brukaren av Per Törnesgården, Rangela Nilsdotter, skatteköpa sin hälft av gården. Det är efter henne som nuvarande Per Törnesgården kallas "Rangelas". Detta hände således ca 100 år efter det att Mäster Thomas gift sig med sin Rangela.

Mäster Thomas byggde och bodde på Tyskagården, så uppkallad efter hans tyska börd. Makarna hade endast en son Nils, som blev lagman och borgmästare i Marstrand, men efter 18 år återvände han och bosatte sig på Tyskagården där han dog 1693. Han efterlämnade flera barn.

Mäster Thomas dog År 1649, vilket framgår bl.a. av den gravsten som ligger över hans grav framför altarringen i koret till den ursprungliga delen av Västerplana kyrka. Koret kallas numera Fehmannska gravkoret, sedan justitiekanslern Fehman (son till stenmästaren) och hans maka skänkt ett nytt, ståtligt högaltare, placerat i kyrkans södra tillbyggnad. Den nämnda gravstenen över Thomas Fehman och hans maka är ett utsökt prov på utomordentlig stenhuggarkonst, sannolikt utförd av mästaren själv- På gravkorets norra vägg är uppsatt ett enastående vackert eptafium och hans hustru Elsa, Den enorma stenhällen är även den huggen av en mästares hand. Den är infattad i en rikt snidad ram av trä i svart och guld med allegoriska figurer och ovala porträtt medaljonger.Källor
 1) http://www.kinnekullehembygd.nu/stenhuggeri.htm
 2) Elgenstierna/ SBL<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander