Fogde Christier Månsson

Fogde, borgare, arrendator. Blev 63 år.

Far: Khde Magnus (Mogens) Christiersson (- 1603)

Född: 1595-12-24 Ön Holmland, Ringköping, Ribe stift, Jutland 1)
Död: 1659-01-16 1)


Familj med Carin Eriksdotter

Vigsel: 1625-11-06 1)

Barn:
Måns Christiernsson Christiernin (1628 - 1689)


Noteringar
Skolpilt i Ringköping 1600 och senare på Själland. Anställd hos sin mödernesläkting, landsdomaren Anders Dresselberg på Själland till dennes död 1613.
Kom så till landsherren i Halmstad Mogens Pachs, sedan 1616 till Henrik Gyldenstierne på Svanholm och sist 1621-09-15 i svensk tjänst såsom skrivare hos riksdrotset greve Magnus Brahe. Fogde över Axholms slott och län i Västmanland 1622. Tillika borgare i Västerås 1627 och sysslade troligen med mellanhandel mellan de västmanländska bruken och stapelstäderna. Arrendator av drottning Maria Eleonoras hamrar i Ramnäs med underlydande i Ramnäs, Sura och Bergs socken 1636.
Död 1659-01-16 och begraven i Ramnäs kyrka i Västmanland. 'Han fick privilegium på och uppbyggde för egen räkning tre hamrar och sex härdar där i orten, varigenom han samlade en ansenlig förmögenhet'.

Sin ohälsa på äldre dar härledde han själv av "stor köld och frost, som han uti sina unga år, då han för en pojke tjänte, utstått hade".Källor
 1) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander