Häradshövding Brun (Svensson) Ultfana (Forstena)

Far: Sven (Brynjulfsson) Gumsehuvud (Forstena) (<1418 - >1450)
Mor: Elin (Lindormsdotter) Bagge af Berga (<1418 - >1440)

Född: omkring 1422 Häggetorp (R)
Död: efter 1495 1)


Familj med Gyrith (Bengtsdotter) Ryting (~1425 - >1545)

Barn:
Lindorm (Brunsson) Forstenasläkten (~1460 - >1520)
Torsten (Brunsson) Forstenasläkten (<1518 - >1545)


Noteringar
Av Forstena-släkten (nr 2).
till Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län. Häradshövding i Valla härad i Skaraborgs län 1489 och ännu 1495. Han upptog mödernevapnet: sparren över ett blad. Gift med sin syssling Gyrit Bengtsdotter (Ryting), dotter av väpnaren och häradshövdingen Bengt Dun (sparre), till Häggetorp, och Bengta Åbjörnsdotter (Bagge af Berga, nr 118).

Han upptog mödernevapnet, sparren över ett blad.
Källa: Elgenstierna

Syssling med maken

Från en annan son till Sven Hansson, Brun Svensson
till Häggetorp, hvilken omtalas 1489, härstammar den
sedermera på riddarhuset introducerade ättegrenen.
Han hade sönerna Lindorm Brunsson till Bronäs och Torsten
Brunsson till Forstena, af hvilka den förre omtalas
som riksråd åren 1510-15 och den senare 1524 och 1532
innehade slottslofven på Älfsborg, 1534 var lagman i
Västergötland och vid förvaltningens nyorganisation
1540 blef ett af Gustaf Vasas regementsråd. Den
sistnämndes son L e n n a r t Torstensson till
Forsstena var knekthöfvitsman i Västergötland och
stupade 1564 vid belägringen af Bohus slott. Såväl
hans broder Kristofer Torstensson som dennes son
Torsten Kri-stoferson omtalas som befälhafvare på
Älfsborg; den senare blef 1621 ståthållare i Älfsborgs
län och på Dal samt introducerades jämte sin kusin
Torsten Lennartsson (se nedan) 1625 på riddarhuset
under n:r 2 bland adliga ätter.
(Runeberg.org)Källor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander