Hovrättsråd Viktor Petrén

Jurist, hovrättsråd, justitieombudsman.

Far: Fil.Dr, Khde Carl, Daniel, Edvard Petrén (1825 - 1901)
Mor: Kerstin, Beata, Charlotte Göransson (1838 - 1894)

Född: 1876-07-27 Halmstad, Malmöhus län


Noteringar
Efter studentexamen i Lund 1895 blev han 1897 fil. kand. vid universitetet i Lund, jur kand 1901. Efter tingstjänstgöring trädde han i tjänst i Svea hovrätt där han verkade fram till 1943. Han var fiskal 1906, fick sin första adjunktion 1907 och var hovrättsråd 1914-43, från 1935 som ordförande i hovrättens prövningsdivision.
1904 blev han amanuens hos Justitiekanslern där han stannade till 1907. År 1906 förordnades han som vice auditör vid Vaxholms grenadjärregemente, 1909 blev han auditör.

1908 blev Viktor Petrén t.f. revisionssekreterare. 1914-15 var han expeditionschef i civildepartementet.
Åren 1915-18 var Viktor Petrén justitieombudsman.
Viktor Petrén innehade mängder av offentliga utredningsuppdrag.
Han var sekreterare i järnvägsstyrelsekommittén 1906, stadsfastighetskreditkommittén 1908-09, dikningslagkommittén 1911-14, krigslagstiftningskommittén 1914, han var ordförande i resereglementskommittén 1919-21, ledamot av religionfrihetskommittén 1918-20, av lösdrivarlagskommittén 1927-29, av alkoholistlagkommittén 1928-29, ordförande i Svenska eldbegängelseförsäkringskassan, vice ordförande i Eldbegängelseföreningen.

Politiskt blev Viktor Petrén ledamot i kyrkorådet i Nacka 1925, likaså kommunens barnavårdsnämnd.
Han var viceordförande i kyrkofullmäktige i Matteus församling i Stockholm 1931-34, kyrkofullmäktig för folkpartiet, tillika gruppledare, i Danderyd-Djursholms församling från 1935.

Viktor Petrén tillhörde undertecknarna till uppropet att bilda folkpartiet 1934, då bosatt i Djursholm - och valdes in i folkpartiets förtroenderåd från bildandet 1934.

Gifte sig 1923 med friherinnan Maria Theresia (Resi) von Pieschel (född 1882 i Österrike), dotter till Therése Kindelmann och konstnären Gustav von Pieschel.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander