Ludolf von Schack

Blev minst 22 år.

Född: före 1439
Död: efter 1460


Familj med Abel von Ritzerow (- 1467)

Barn:
Otto von Schack (<1459 - >1490)


Noteringar
Herre till Basthorst i Lauenburg.
Nämnd 1439-60

Rune Kjellanders bok om släkten Hoyer:
Ätten von Schack skall enligt äldre genealoger ha inkommit från Frankrike med Karl den store och fått förläningar. Kejsaren lät bygga en kyrka bland annat i den viktiga handelsplatsen Bardowiek i Lüneburg. Därifrån var också adelsmannen Schack, nobilis Skaccus de Bardewic, nämnd 1162 i ett gåvobrev från Henrik Lejonet till domkapitlet i Ratzeburg. Sonen Ekkehard var 1200 fogde hos hertig Wilhelm av Lüneburg. Nästa generation, Heinrich von Schack, nämnd 1211-1237, var riddare och herre till Gülow gods i Lauenburg, som blev i släktens ägo till 1654. Dennes son Ekkehard till Gülzow, ridare, n1231-82, ärbde av sina förfäderpatronatsrätten till S:t Johanneskyrkan i Bardowiek. Så följde Heinrich n1274-95, Hermann n1301-35, Berthold n1325-61, Johann n1361-1413, till Basthorst, Ludolf n1439-60 gm Abel von Ritzerow (d a Otto v R) och Otto n1459 +1490/1503. En av dennes söner var Hartwig n1503 +1510/29, krigsöverste och fogde i Trittau, Holstein. Metta var antagligen hans syster. Från en bror härstammade Hans von Schack *1609 +1676 dansk greve och riksfältherre. Basthorst gods tillhörde ätten 1384-1648 (En äng där kallas ännu Schack-rutan).

Vidare anor:
Fader
Johan von Schack.
Till Basthorst 1361-1413.

ff
Berthold von Schack.
Nämnd 1326-1361.

fff
Hermann von Schack. Riddare.
Nämnd 1301-1335.

ffff
Henrik von Schack.
Nämnd 127-1295.

fffff
Ekkehard von Schack. Riddare.
Nämnd 1231-1282.

fffff
Heinrich von Schack.
Nämnd 1211-1237. Ägde ett tionde av godset Gültzow i hertigdömet
Lauenborg.

ffffff
512 Ekkehard Schack.
Nämnd 1200.

fffffff
Scaccus de Bardowiek.
Nämnd 1162-1169. Från byn Bardowiek, nordväst om Lüneburg.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander