Kommendör Peter von Utfall

Amiralitetskapten vid Ostindiska kompaniet. Blev 68 år.

Far: Rådman, Bankokommissarie Jakob Utfall (1649 - 1709)
Mor: Maria Kuyl (1657 - 1707)

Född: 1686-02-24 Göteborg 1) 
Död: 1754-10-12 Göteborg 2) Ej Göteborgs Kristine


Familj med Maria Rambeau (1705 - 1737)

Vigsel: 1731-06-01 1) Ej Göteborg Kristine

Barn:
Jakob von Utfall (1732 - 1769)
Maria Dorothea von Utfall (1733 - 1810)
Herman, Mattias von Utfall (1734 - 1754)
Anna, Lukretia von Utfall (1735 - 1771)


Noteringar
Adlad von Utfall, till Borgvik (genom gifte) i likanämnda kapellförsaml. av Grums socken, Värmlands län. Född 1686-02-24 i Göteborg. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1710-01-07. Avsked 1711-10-30. Underlöjtnant vid amiralitetet s. å. Överlöjtnant vid göteborgseskadern 1714-03-01.
Adlad 1716-06-15 jämte sina äldre bröder Johan (Jean1681-1749) och Jakob samt sin yngre bror Carl (introd. 1719 under nr 1502). Skeppskapten 1716-07-19. Amiralitetskapten 1718-06-27.
Kommendörs avsked 1741-04-29. RSO 1751-12-04. Död 1754-12-10. Gift 1:o 1711-05-16 med Agneta Juliana Åkesson, död 1728-11-24, dotter av bokhållaren vid göteborgska fortifikationen Åke Åkesson. Gift 2:o 1729-12-04 med Lukretia Dittmer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1724-09-29, på Risberga i Östuna socken, Stockholm med kaptenen Johan Molin, adlad Meldercreutz, nr 1607, född 1697, död 1726), död 1730-04-24, dotter av politieborgmästaren i Narva Herman Dittmer och Lukretia Keder samt syster till landshövdingen Joakim Dittmer, adlad von Dittmer, nr 1813. Gift 3:o 1731-06-01 med Maria Rambeau, död 1737-05-04, dotter av politipresidenten i Göteborg Johan Rambeau och Anna von Eich, nr 837. Gift 4:o 1738-09-05 med Anna Maria Linde i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Carl Gustaf Funcke), född 1706, död barnlös 1756-05-23 på Adolfsfors i Köla socken, Värmlands län, dotter av kommissarien i Stockholm Erik Linde och Anna Gering.
Källor:
Elgenstiernas ättartavlor nr 1502, tab. 3, Riddarhusets stamtavlor

Kapten ombord "Ulrika Eleonora", vid Ostindiska kompaniets andra expediton, var amiralitetskaptenen Petter von Utfall, 47, från Göteborg. Varken England eller Frankrike var dock intresserad av konkurrens i Indien och besättningen anfölls upprepade gånger. Expeditionen blev ett ekonomiskt fiasko när den efter två års färd var tillbaka i Göteborg 13 februari 1735. Nya fartyg sändes i alla fall iväg med stor framgång, men aldrig mer med Indien som huvudmål. Sammanlagt genomförde 37 olika fartyg under åren 1732-1806 totalt 132 resor.
Källa: Herman Lindkvist. Enligt Riddarhusets stamtavlor råder delade meningar om detta är denna Peter eller namne.

Barn:
* von Utfall, Jakob Brukspatron. Född 1732-03-21. Död 1769-07-17.
* von Utfall, Maria Dorotea Född 1733-03-19. Död 1810-05-02 i Karlstad.
* von Utfall, Herman Mattias Född 1734-09-28 i Göteborg. Död 1754 i London, England.
* von Utfall, Anna Lukretia Född 1735-11-09. Död 1771-04-16 i Skinnaregården, Sunne (S).
* Jacobina, begraven 1740 (Amiralität Böcker?Cap. Pet: von Uthfall
Begravd 1771-04-25
G 4:o 1738-09-05 Linde, Anna Maria Född 1706. Död 1756-05-23 i Adolfsfors, Köla (S).

Följande citerat från en artikel av Bengt Nilsson, forskare i svensk marinhistoria:
Peter Utfall var son till en framstående borgare i Göteborg och tillsammans med en hel drös bröder, däribland den sedermera amiralen Jean, adlades han 1716. Peter var då en enkel löjtnant vid Göteborgseskadern. Hans meritförteckning, nästan samtida med Trolles, är väl inte lika färgstark som dennes. Dock berör den förutom det franska kaparkriget också sjöstriderna vid västkusten under andra halvan av det stora nordiska kriget. Och hans utlandstjänstgöring är ju också ägnad att ytterligare vederlägga Campredons väl generella påstående om de svenska sjöofficernas ringa erfarenhet av andra vatten än Östersjön.

"Underdånig berättelse, huru jag ifrån min ungdomb till närwarande tijd, hafwer farit till Siöss, at mig habilitera till min allernådigste Konungz och Kiära fäderneslandz tiänst."
Se vidare Peters meritförteckning:
members.tripod.com/Bengt_Nilsson/Marinhistoria/putfall.htm

Kontrollera så ej sammanblandning med brorsonen Peter skett:
62.88.132.23/pls/carlotta/VisaPerson?pin_perMasidn=408449

Matrikel över svenska sjöofficerare:
Utfall, Peter von (1686-1745)
Underlöjtnant 1711, e.o. överlöjtn. 1/3 1713. Adlad på samma gång som sina bröder. Skeppskapt. 19/7 1716, amiralitetskapt. 27/7 1718. Död som kommendör.
Brigantinen Sjöman 1714, Kalmar 1717, galären Carolus 1718, galären Prins Georg 1721.
Gjorde kofferdiresor från Göteborg 1702-04, i fransk örlogstjänst 1704-09.
Gjorde under 1730- och 40-talen tre resor som kapten på fartyg tillhörande Ostindiska kompaniet.
-----------------------------------------------------------
BORGVIK
Borgvik ligger i Värmland, vid Borgvikssjön. Sjön är genom ett sund förbunden med Grumsfjorden, som i sin tur via ett sund i Grums samhälle mynnar i Vänern. I Borgvik bildar Borgviksälven två fall och rinner ut i sjön. Vattenkraften och sjötransportmöjligheterna har skapat förutsättningarna för Borgviks bruk. Råvarorna, som timmer, malm och ved till träkol, fanns i grannskapet, liksom i stora delar av Mellansverige.
Bruket producerade järn, som köptes upp av handelshusen i Göteborg.
Om bruket och bruksfolket finns mycket skrivet i prästens, Domar Skafte, utmärkta bok "Borgvik" (Borgviks hembygdsförening 1983).
Olof Schagerströms (1712-1786) far var Carl Olsson Schagerström (1682-1760). Denne arrenderade Karlberg i Grums och lär ha deltagit i sonens köp av Borgviks ena hammare.

Nils Assmundsson (bror till Mattias Asmundsson/Rambeau) var ägare och hammarpatron till Borgviks bruk och flyttade till Värmland efter 1666. Gav upphov till släkten Borgström. Läser man husförhörsböckerna verkar det som om släkten Borgström ägde en del och att den andra delen sedan hamnade i Schagerströms ägo (redan i boken 1759-64. I boken dessförinnan står otydligt skrivet"Kommendör ?"= Utfall?).Källor
 1) Elgenstierna
 2) Elgenstierna, Riddarhusets stamtavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander