Riddare, Riksråd Jöns Lage Posse

Far: Lage Posse (Pusa)
Mor: Kristina Tykesdotter

Död: efter 1476 1)


Familj med Märta (Knutsdotter) Tre Rosor till Mörby

Barn:
Nils Posse


Noteringar
Väpnare. Ägde och bebodde Nordhankær 1434-06-23, då han beseglade ett salubrev (Ss.). Måste avstå egendomen, sedan konung Kristoffer 1443-12-08 stadfästat en dom, som tillerkände Vadstena kloster densamma (Ss). Riddare 1444 (RHKn). Ägde Tuns sätesgård i likanämnd socken, Skaraborgs län 1446, då han 1446-12-24 mottog ett pantebrev av väpnaren Nils Bengtsson å åtskilliga gårdar, mest på Dal (Ss.) var i början av konung Karls första regeringstid (1448) och ännu 1453 hövidsman på Ekholms slott i Värmland (Sb). Riksråd 1450 vid mötet i Arboga och ännu 1466 (Ss.). Erhöll genom byte 1456-05-13 Hagagården i Såtenäs i Tuns socken av väpnaren Gustaf Bengtsson mot Bredagården i Tådene socken (Ss.) Skaraborgs län. Erhöll 1457-05-26 i förläning Kållands härad och fyra socknar på Dal jämte alla de kronogods som hustruns föräldrar där innehaft i pant. Deltog på konung Eriks sida i kriget mot Holstein 1457 (RHKn.) och i riksföreståndaren Jöns Bengtssons (Oxenstierna) avsättning 1466 (SB.). Stod vid konung Kristierns anfall 1471 på det nationella partiets sida (Sb.). Kallas 1473-10-31 riddare på Tun (RHKn.). Levde ännu 1476. (SK.) Han ärvde Lena (Kungslena) i Kungslena socken, Skaraborgs län efter sin hustrus mormoder, fru Gesa Nilsdotter. (RHKn.)
Gift före 1447 (RHKn.) med Märta Knutsdotter, dotter av lagmannen i Västergötland, väpnaren och riksrådet Knut Jönsson (tre rosor) och hans 1:a fru N. N. Jonsdotter (dotter av riddaren Jöns Magnusson [Leopard] och Gesa Nilsdotter).


Källor
 1) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander