Riksråd, Lagman, Riddare Klas (Pedersson) Fleming

Far: Riddare Peder (Klasson) Fleming (~1330 - >1406)

Född: omkring 1360
Död: efter 1427 1)


Familj med ?

Barn:
Henrik (Klasson) Fleming (- >1490)
Magnus (Klasson) Fleming av Lais (- >1450)


Noteringar
Han gifte sig med Cecilia Hausen?, född 1370. Enligt Anrep skulle Cecilia ha varit dotter till Klas Lydekesson Djekn, men det kan inte stämma eftersom de är i stort sett jämnåriga.

Innehade Bohus i pant av drottning Margareta men avstod denna pant 1386. Blev riddare 1395, riksråd 1427. Beseglade förlikning mellan drottning Margareta och Erik av Pommern s.å. fördragen i Nyköping 1396 och konung Eriks stadsfästelse av drottning Margaretas testamente. Han var lagman i Finland 1402 och ännu 1427. Han var både vad beträffar tjänsteställning och på basen av landägendom en av Finlands mest inflytelserika män. Begravd i Stockholms Riddarholms kyrka (Gråmunkeklostret).

Introducerad på svenska riddarhusct 1625 under n:r 4 bland adelsmän. Tvänne grenar erhöllo 1569 friherrlig värdighet, men utgingo hvardera redan under 1500-talet. Introducerade friherrliga ätten n:r 39, Fleming till Lais, utgick 1786. Afvenså äro bägge grefliga ätterna Fleming, n:r 26 och n:r 132, utdöda. Numera fortlefver endast, friherrliga ätten n:r I7, Fleming, bosatt i Sverige. En gren af denna friherrliga ätt blef 1818 immatrikulerad i Finland, men utgick på svärdssidan 1851. (Ramsay, s.116)Källor
 1) http://koti.welho.com/mgardber/fleming/fleming.htm<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander