Lagman Anders (Boijan) (Karlsson) Boije af Gennäs

Blev minst 33 år.

Född: före 1503
Död: mellan 1536 och 1537 Åbo


Familj med Brita (Rötkersdotter) Djäkn

Barn:
Beata (Andersdotter) Boije af Gennäs


Noteringar
Lagman i Kista S:n, Finland. Levde i Gennäs, Pojo S:n, Finland. Stamfader för adliga ätten Boije af Gennäs. Landssyneman i Pojo. 1503 21/6 omtalad som sådan. Fadersnamnet saknas. Enligt de äldsta genealogierna gift med Brita, dotter till Rötker Olofsson, som säges ha varit gift med Ragnhild Johansdotter till Gennäs. Då Rötker Olofsson för ett vapen snarlikt Boijarna, så synes Boijegenealogien med rätta uppge, att Anders genom giftet förvärvar gårdarna Gennäs och Dalkarby i Gennäs sn. Genom sitt gifte synes han även förvärva de tre ankarbojarna i sköldemärket, av vilket ättens namn skapas. FMU nr 4976, 5872. JRam s 39. E 16. CarpFAÄ. Genos 1948 s 86 (E.Anthoni). SSFÅ XXV B nr 2 s 11.

Den 21 juni 1503 omtalas Anders Boijan första gången (FMU nr 4976), såsom landssyneman i Pojo. Fadersnamnet saknas. Det är tydligen han, som enligt de äldsta genealogierna är gift med Brita Rötkersdotter, dotter till Rötker Olofsson, som säges ha varit förmäld med Ragnhild Johansdotter till Gennäs. Då Rötker Olofsson förde ett vapen snarlikt Boijarnes och dessutom har gods i Pojo (Gennäs, Gumnäs), som senare innehades av Boijarna, Nils, Erik och syskon, så synes Boijegenealogiens uppgift på denna punkt vara riktig.
Osäkrare är uppgiften, att Anders fader hetat Magnus, varit gift med en medlem av ätten Jägerhorn till Spurila och varit från Böhmen. Alla dessa notiser äro nämligen med annat bläck senare inskrivna i den efter 1639 tillkomna genealogien i Finska släktboken eller Geneal. 38 i SRA.
---
Ärvde efter svärfadern jämte frälsegodsen Gennäs och Dalkarby i Pojo dennes sköldemärke. Ägde även Arpalax i Bjärnå. Arvskifte efter honom skedde i Åbo 11.8.1537.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander