Befallningsman Olof Norberg

Häradsfogde över Strömsholms län. Blev högst 58 år.

Far: Löjtnant Erik (Mattsson) Nordberg (1597 - 1700)
Mor: Maria (Olofsdotter) Cassling (1609 - 1708)

Född: 1660 Tierp, Uppsala län 1) 
Död: 1718-12-18 Kungsåra, Västmanlands län 1) Den 18 Jan begrofs Cronobefallningsman Olof Norberg hvilken var född åhr 1660 uti Tierp sochn och ?boby.
Fadern var Lieutenanten Eric Norberg, Modern hustru Maria Olofsdotter Gan. Hafver varit häradsfogde uti Strömsholms län ifrån åhr 1689 till åhr 1704. Åhr 1690 inträddes äktenskapsståndet med hustru Elsa Catharina Kilman med hvilken han sammanlefde uti 4 åhr och under samma tid aflade tillsammans 3 döttrar hvilka jämte Modren ? genom döden ? äro. Sedan lefde han uti ? Åhr 1695 gaf han sig i andra giftet med sin saliga hustru Margareta Katz ? honom med trenne söner välsignat hafver. Förflutet åhr 1718 den 19 februari blef hon ? af svår Bröst? Bröstvärk och andtäppa afsomnade efter en christlig ? summa åhr 18 decembris, ? 58 åhr, begrofs här, men sedan uptogs och fördes till Kohlbäck.


Familj med Margareta (Bengtsdotter) Katz (1659 - 1718)

Vigsel: 1695-10-28 2)

Barn:
Olaus (Olof) Norberg (1698 - 1765)
Carl Norberg (1699 - 1763)


Noteringar
Befallningsman Över Strömsholms län.
[Västerås stifts herdaminne III:1 s677].

Ej upptagen i Elgenstierna där broderns födelstal sägs vara 1660 och namnet vara Nordberg.

Gift 1:o ca 1689 m Elsa Catharina Kijlman (-1694, Kungsåra)

Husförhörslängd
Kungsåra AI:1 Bild 83, Sid 69 (Råby Oloff tar över 1708)
Kungsåra AI:1 Bild 83, Sid 69 (Råby 1710-1714)
(Endast Befall Oloff Norberg upptagen)
Kungsåra AI:1 Bild 100, Sid 86 (Råby 1715-1716)
(Oloff Norberg, Marg Katz, Daniel Flodman, Ericus Norberg, Olaus Norberg, Carolus Norberg, J Brita Norberg)Källor
 1) Kungsåra C:3 Bild 110
 2) Kungsåra C:3 Bild 104<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander