Riddare Ingevald (Torstensson) ÖrnsparreFamilj med ?

Barn:
Filip (Ingevaldsson) Örnsparre (<1285 - 1318)


Noteringar
Gift med Sigrid<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander