Hr Inspector Johan Fehman

Handelsman. Gymnasiebefallningsman.. Blev högst 74 år.

Far: Justitieborgmästare Nils Fehman (1632 - 1693)
Mor: Elsa Pedersdotter Lembke (1642 - 1706)

Född: 1672 1) 
Död: 1746-01-01 2) 1746-01-31 enl Svenskt biografiskt lexikon


Familj med Madame Catharina (Karin, Caijsa) (Andersdotter) Brungren (1682 - 1732)

Vigsel: 1701-12-29 Uddevalla 3) Välborne och ? handelsman Hr Johan Fehman med ?borne och högväl? Jungfru Catharina Andersdotter Brungreen Cop: hemma om aftonen aff Hr Mag: och Past. Elias Parnovius.

Barn:
Elsa Fehman (1708 - 1779)
Petter Fehman (1710 - 1761)


Noteringar
Ej omnämnd i Elgenstierna eller Riddarhusets genealogi, men brodern adlades och blev friherre, men slöt själv sin ätt. Dock omnämnd i SBL.

Fick 15 dec 1702 burskap som handlande i Göteborg, även anges ha varit handlande i Uddevalla samt blev befallningsman över Hvitfeldtska gymnasiegodsen i Bohuslän.

Johan Fehman bor på Tjörn, länmat tjänsten och satt sig under sonen. Källa:Tossene Sockenlängd 1730-1740

Övriga barn:
Födelsedatum: 1709-..-..
Förnamn: Caren
Mannens titel: Hr
Mannens förnamn: Johan
Mannens efternamn: Fehman
Kvinnans titel: H.
Kvinnans förnamn: Marichen
Kvinnans efternamn: Andersdotter
Övrigt 1: Döptes i kyrckian af Hr Petro Bundi. 1. Hr Inspector Altijn, 2. Hr Rådman Holst, 3. Hr Påske Pehrsson sampt Borgm. Silentz, Q:f: 1. Hr Börgie Bagges hustru, 2. Hr Anders Schogz hustru.Källor
 1) Svenskt biografiskt lexikon
 2) Valla D4
 3) Uddevalla C:1 Bild 165, Sid 187<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander