Bryngel Sebastiansson (Grave)

Borgare i Kristinehamn. Blev högst 57 år.

Far: Rådman Sebastian (Bryngelsson) d.ä. Graff (- >1691)

Född: 1656 Filipstad (S) 1) 1656 finns ej i Filipstad C:1
Död: 1713 Kristinehamn (S) 1) 


Familj med Brita Torstensdotter (1662 - 1734)

Barn:
Sebastian (Bryngelsson) d.y. Grave (1684 - 1748)


Noteringar
Borgare, rådman, handlande. [SBL band 17 s251]

Sebastian Bryngelsson Grave d.y. var ju som bekant sonson till Sebastian Bryngelsson, boende i Hagen, Filipstad. Denne Sebastians fader uppges i alla källor (Erik Fernow, Karlstad Stifts Herdaminne, m flera) heta Bryngel Kristoffersson. Men att detta är fel framkommer av Filipstads renov domböcker från åren 1624-1660 och sedan den efterföljande domboken som rör åren 1661-1673. 1658 d.8 april kan man läsa följande: ”tvenne borgmästare och Råd kallade på byte efter Sal. Bryngel Halvardsson på Hagen, i det fasta emellan änkan och barnen o.s.v.”----. Där nämnes bara sonen Christoffer ”som modern i 2 år haver försörgt, skall nu bliva hos henne till dödedagar och henne försörga och efter hennes död behålla ”hälfterne” i löst och fast”. Christoffer är alltså broder till Sebastian.
Nästa domboksutdrag som är från 1671 d. 11 september och där texten börjar med följande: Emellan Bryngel Halvardssons arvingar på Hagen, blev efter lång avhandling slutit att Christoffer först behåller ½ hagen, ½ skogsängen och alla lösören efter deras moders testamente. Sedan att Bastian som andra ½ parten i Hagen och skogsängen inlöst av de andra sina medarvingar, meradels att ingen mera därom tvistar, än allena broderns,Salig Jacob Bryngelssons arvingar etc-
Det fanns alltså ytterligare en broder, vilken var avliden. Denne Jacob hade 4 barn och dessa barn tycks ha varit på Sebastians lott att lösa ut. Fadern till Sebastian Bryngelsson d.ä.hette alltså Bryngel Halvardsson och modern hette Barbro Kristoffersdotter.

Barn:

Sebastian Bryngelsson Grave (1684 - 1748)
Grave, Anders. handlande. Född 1688. Död 1730 [Nils Ericsson, anbytarforum sl Grave].
Grave, Ingeborg. Född 1686 Död 1730 i Filipstad (S).
Grave, Margareta. Född 1691 i Filipstad (S) . Död 1767 av håll
och styng; haft 11 barn enl dödb; Gm Anders Person f.91 år 14 (Källa: Mats Eriksson)
Grave, Melker. direktör, kyrkvärd. Född 1707-09-02. Död 1749-06-11
i Järna kbfd (W) 1708 Melcher Grave Bott i Fredriksberg; Gm Ulrika Chenon f.21 år 40; Barn: Elsa 41, Sebastian 42 d.46, Brita Stina 44, Sebastian 46 d.48, Dionysius 46 d.46, Melker 49
Enl domb 40 har han tagit fast en tjuv som stulit i Lesjöfors Enl domb 42 är
han kyrkvärd; han vill ha pengar av finnarna Enl domb 48 blir han
förmyndare för Sebastian Graves fädernearv Enl domb 49 blir han
och bokhållare Denis Chenon förmyndare för Sebastian Graves barn
Han är nämnd i domb 52. (Källa: Säfsen personreg)Källor
 1) SBL<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander