Riddare, Riksråd Bengt (Eriksson) Ryning

Blev minst 8 år.

Far: Riddare, Riksråd Erik (Petersson) Ryning (~1424 - >1466)
Mor: Christine (Eriksdotter) Ugerup (Bonde) (~1420 - )

Född: före 1497
Död: 1505 1)


Familj med Filippa (Magnusdotter) Gren (1463 - >1505)

Vigsel: före 1480-12-29 1)

Barn:
Erik (Bengtsson) Ryning (- 1520)


Noteringar
Till Gensholmen i Vånga sn (Ög.), som han erhöll genom sitt gifte, och Edshult i likan.sn (Jönk), vilket tilldömdes honom och svågern Påvel Kyle genom riksrådets dom 1482. Väpnare. Var riksråd 1493, då riksrådet stadfästade och ratificerade den mellan svenska kronan och livländska orden slutna förlikningen i Reval 1488. Underskrev stilleståndsfördraget mellan svenska rådet och Sten Sture 1497. Riddare samma år vid konung Hans kröning. Underskrev förlikningen mellan Sten Sture och svenska rådet, samt den förnyade trohetsförsäkran till konung Hans och hans till efterträdare valde äldste son 1499. Bland dem som uppsade konung Hans tro och lydnad i aug 1501. Belönades därefter med Ållbo härad, som han behöll till sin död. Jämte biskop Mattias i Strängnäs svenska riksrådets befullmäktigade sändebud till Danmark 1504. DÖd i slutet av år 1505.

Källa:
ElgenstiernaKällor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander