Khde Andreas (Anders), Georgii Swebilius

Rektor i Kalmar. Khde och Prost i Ljungby.. Blev 65 år.

Far: Kronofogde Jöran (Ericsson) Swebilius (1589 - 1669)
Mor: Ingeborg Larsdotter (1596 - 1672)

Född: 1626-01-24 Ljungby
Död: 1692-01-18 Ljungby


Familj med Catharina, Karin (Danielsdotter) Kylandra (1640 - 1706)

Vigsel: 1661-02-03 Ljungby

Barn:
Helena Swebilia (1662 - 1741)


Noteringar
Skol i Kalmar 1633, Student i Uppsala 1645-11-03, fil mag 1661-06-13, präst 1658-09-24 i Kalmar, konrektor vid Kalmar skola 1656-05-02, rektor 1658 i juli, Kyrkoherde i Ljungbyy 1669-05-12, kungl konfirmation och full prebendefrihet på Ljungby pastorat 1673-10-04, sedan han samma år blivit utnämnd till teologie lektor och kontraktsprost 1673. Sedan han 1674 utnämnts till kontraktsprost, avsade han sig befattningen som penitentiarius, men bibehöll lektoratet till 1683, då han fick tillåtelse att överlämna det samma åt sin måg Olof Repplerus. Blev av Visby stifts prästerskap kallad till superintendent 1685, men undanbad sig förtroendet. Riksdagsman 1668 och 1676.
Antagligen blev hans grav spolierad vid luftkanalens grävning 1928. Blev Prost i Ljungby 1670. Liksom brodern Olaus var han en lärd, fridsam och oförvitlig man.

Barn:
Daniel Swebilius (1661-11-02 - 1718-09-12) lektor, prost. Gm Catharina Gerhardsdotter och 2 av hans sondöttrar gifte in sig i släkten Dahlerus.
Helena Swebilius (1662 - )
Ingeborg Swebilius (1664 - )gm Claes Fock (1651- 1732 i Högsby), prost, fil mag.
Jöran Swebilius (1665 - ) Dog ung.
Anna Swebilius (1666 - 1716)
Catharina Swebilius (1668 - 1729)
Georg Swebilius (1669 - 1731)
Elisabeth Swebilius (1671 - 1744)
Anders Swebilius (1677 - 1741) Bataljonspräst i Kalmar och senare Kyrkoherde i Arby.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander