Pastor Uddo Engstedt

Präst i Sallerup, pestpräst i Malmö och sedan regementspastor i Riseberga.

Far: Komminister Sven (Laurentii) Arenander (1622 - 1703)
Mor: Christina (Svensdotter) Boethii (~1639 - 1692)

Examen: Sallerup, Skåne Prästvigd
Död: 1718-06-21 Riseberga, Skåne 1) 


Familj med Christina Hofverberg (1682 - 1749)

Vigsel: 1717 Malmö 1)


Noteringar
Prästvigdes 1711-09-22. Pestpräst i Malmö 1712, slutligen regementspastor vid norra skånska kavalleriregementet.
Död barnlös.

Angående tjänsten som pestpräst:
"Slutligen lyckades prosten Hofwerberg övertala sin kaplan Engstedt att åtaga sig denna besvärliga syssla, som för invånarna tycktes ha själva döden i följe. Engstedt var enligt magistraten värd högsta beröm för sin villighet att våga livet i Herrens namn för de beträngdas skull (68). Så snart han fick biskopens medgivande och kallelse till tjänsten ville han gärna i Herrens namn gå, stå och dö, om Gud så behagade, rapporterade Hofwerberg. Om han överlevde litade han på biskopens gunst, och att det han nu åtog sig skulle räknas honom till godo i framtiden...
...Denna övertalning var slutförd den 14 augusti. Två dagar senare fick han sin utnämning av domkapitlet (70). Den 21 augusti insjuknade han med huvud- och ryggvärk, självningar och blekhet. Dagen därpå låg han och medicinerade, och Hofwerberg befarade att även han skulle avlida. Men han kan inte ha varit helt sängbunden, ty i kyrkoboken för Malmö S:t Petri står han denna dag som ansvarig för begravningen av två fältskärer - pestfältskären från Landskrona och Mäster Billom, samt den senares båda söner. Han överlevde och var i elden igen senast i slutet av september 1712, då han åter förrättade en registrerad begravning. (71)"

"H:r Engstet, som trol:n upwachtat thee siuka, fant sig i går passionerat i hufwudet och Ryggen och såg så skiälfwande uth och bleker. I dag ligger han och medicinerar. Gud weet huru thet will med honom aflöpa. Döör han nu bort, äro 2ne Präster upoffrade"

Källa:Källor
 1) Blekingska nationen, Söderström<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander