Landskamrer Petter Fehman

Gymnasie Inspector, Befallningsman, Landskamrer. Blev högst 50 år.

Far: Hr Inspector Johan Fehman (1672 - 1746)
Mor: Madame Catharina (Karin, Caijsa) (Andersdotter) Brungren (1682 - 1732)

Född: 1710-12 Uddevalla 1) 
Döpt: 1710-12-18 Uddevalla 1) Hr Johan Fehmans och hustru Caisa Andersdotters son Peter
1. Hr Christen Hammar, 2. Hr Anders Schoug, 3. Hr Oluf Marckusson, 1. Hr Rådman Pehr Schauvs hustru, 2. Rådman Påske Pehrssons hustru, 3. Skepparen Goritz Schröders hustru.
Död: 1761-06-29 Sundsby, Valla (O) 2) 1761-06-27 enl Olga Dahl


Familj med Regina Borgenstierna (1709 - 1738)

Vigsel: 1735-03-11 Uddevalla 3) Gymnasii Inspectoren Hr Petter Fehman med Wälborna Jungfru Reginna Borgenstierna Copullerades hemma


Familj med Maria (Maija) Tellander (- >1746)

Vigsel: 1740-11-25 Göteborg 4) d 25 Nov: Copulerades Ädel och Högachtad Gymnasii Inspector Hr Petter Fehman und ädelbördiga Jungfr. Maria Tellander

Barn:
Catharina Regina Fehman (1741 - 1786)


Familj med Hedvig Eleonora von Rosenheim (1722 - 1786)

Vigsel: 1748 5) Ej i Valla


Noteringar
Landskamrer i Göteborg och Bohus län, samt även befallningsman över Hvitfeldtska gymnasiegodsen.

Dog 50 år gammal.

G.1 Regina Borgenstierna. Barn:
1736-01-08 Caijsa, Sundsby

G.2 Maja Tellander (Telander). Barn:
ca 1737 Thomas. Direktör för sidenfabriken i Kungälv och stadens riksdagsman i borgarståndet. Gm Catharina Margaretha Göthenstierna.
1741-11-19 Katarina Regina, Sundsby
1744-10-13 Johan Fehman, Sundsby, Fadd: Gymnasisten Lundström och Anders Börgesson i Wassbacka, Cecilia Stranberg och Jngeborg Börgesdotter i Röd.
1743-05-20 Ereck Feman. Landssekreterare i Hallands län. Gm Cecilia Bager och senare barn med Lucia Witthoff.
1746-08-19 Johanna Feman död 1758-01-11

G.3 1748 med Hedvig* Eleonora Rozelia, adlad von Rosenheim, nr 2045, född 1722-03-15, död 1786-03-15, dotter av assessorn i Svea hovrätt Olof Olofsson Rozelius och Catharina Margareta von Kraft
Barn:
1750-04-17 Gabriel Johan, Sundsby. Döpt 22:a och Margrita Elisabeth Rosellea var vittne. Kammarskrivare på Ammenäs. Dog 5 maj 1828.
1751-09-15 Olof Magnus, Sundsby, Valla socken. Stud i U-sala 1772. Jur Ex i Lund 1777. Död 1821 ogift. Kämnärspreses i Uddevalla.
1752-08-30 Nihls Tommas
1755-11-08 Eleonor Margareta, Sundsby
-----------------
Gymnasii Jnspectoren Hr Petter Fehman:
Peter Fehman, född i uddevalla 1711, gift med Von Rosenheim
www.lalander.org/slakter_vastra_jamtland/Lalander/1_2573.htm

Ur Salvius Beskrifning öfver Sveriget 1741 (Uppland)
Skällsta gård har en vacker träbyggnad och består av 21 öresland och 21 penningland med tre torp därunder. Guvernören Herr OliveCrantz har fordom varit ägare både till denna och det förut omnämnda Aske säteri. Sedan har Salig Greve Jacob De La Gardie tillbytt sig densamma, men nu för tiden innehas den av Bankrevisoren Herr Peter Fehman.Källor
 1) Uddevalla C:1 Bild 80, Sid 91
 2) Valla D2, Riddarhusets stamtavlor
 3) Uddevalla C:3 Bild 255, Sid 229
 4) Göteborgs Hospitalförsamling C:1 Bild 21, Sid 33
 5) Riddarhusets stamtavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander