Friherre, Riksråd Carl Mörner af Tuna

Blev 60 år.

Far: Hovmarskalk, Landshövding Otto Helmer von Mörner (1569 - 1612)
Mor: Maria von der Grünau (1585 - 1634)

Född: 1605-02-21 Stockholm 1)
Död: 1665-06-25 Dorpat 1)
Begravd: 1665-10-22 Rystads kyrka 1)


Familj med Maria Ribbing (1614 - 1678)

Vigsel: 1636-01-10 Mossebo, Rinna sn, Östergötland 1)

Barn:
Ludvig Mörner af Tuna (1645 - 1675)


Noteringar
Friherre till Tuna i Rystads sn (Ög.), herre till till Lempaala i Ingermanland och Näs i Bjurbäcks sn (Skarab).
Kammardräng hos konung Gustaf II Adolf 1620; student i Uppsala 1622 i juni, i Leiden 1623 30/11 och 1625 31/1; Volontär vid svenska armén i Tyskland 1630. Kammarjunkare hos bemälde konung 1632. Assessor i Göta hovrätt 1634. Avsked därifrån 1636. Assessor i revisionskammaren samma år. Häradshövding i Kinnevalds härad i Småland 1638. Kammarråd 1639. Landshövding i Viborgs län 1641. Generalguvernör över Ingermanland och Kexholms län 1645. President i Dorpat hovrätt 1651.
Friherre 1652, introducerad samma år under nr 36. Riksråd 1653, tillika hovrättsråd i förstn. hovrätt 1661. President därstädes 1662. Häradshövding i Kinds, Ydre, Göstrings och Bankekinds härader i Östergötland 1663.

Begraven i Rystads kyrka, där hans epitafium och vapen förr sågs, och till vilken kyrka han skänkte predikstol. Han uppvaktade konung Gustaf II Adolf under hela tyska kriget och var i sådan egenskap med i slagen vid Leipzig, Nürnberg och Lützen samt låg natten efter konungens död under den vagn, varpå liket var upplagt, oaktat fienderna svärmade omkring honom. Fick 1652 av drottning Christina 5000rdr att därmed inköpa landshövdingen Tönnes Langmans gods; råkade under riksdagen i Göteborg 1660, då rådet var tillhopa, att mycket förtörna konung Carl X Gustaf, i det han styrkte till fred, med avstående av Akerhus län, då konungen yttrade sig, att de som voro stora i orden men satto hemma och grisade samt gjorde intet vad de borde till fäderneslandets tjänst, tilltrodde sig vilja göra fred bättre än han.

www.kulturservern.se/mornerska/index.html
sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Helmer_M%C3%B6rnerKällor
 1) Elgenstierna<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander