Riddare, Riksråd Jöns (Ulfsson) Roos af Ervalla

Far: Riddare, Riksråd Ulf (Petersson) Roos af Ervalla
Mor: Birgitta (Jönsdotter) Lejonansikte (- >1469)

Död: mellan 1500 och 1508 1) 1550 enl Jäderlund


Familj med Ingeborg (Larsdotter) Tott (- <1537)

Barn:
Britta (Jönsdotter) Roos af Ervalla (- ~1580)


Noteringar
till Ervalla mm. Riddare vid konung Hans kröning 1497.
Levde 1500, men var död 1508. Han ärvde efter sin fader en mängd jordegendomar, vilka han betydligt tillökade genom sitt gifte och var, att döma av hans i riksarkivet bevarade jordebok från år 1498, en av sin tids största jorddrottar. Ägde förutom 30 gårdar i Ervalla socken, gods i Östergötland, Småland, Närke, Södermanland och Värmland samt (genom sitt gifte) Djursholm med underlydande gårdar i Danderyds, Vallentuna och Solna socknar, Stockholms län.
Gift med Ingeborg Larsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o före 1508 med riksrådet och hövidsmannen Nils Eskilsson (Banér, nr 22), död 1520], levde änka 1529, men arvskifte hölls efter henne 1537-05-23, dotter av hövidsmannen på Raseborg Laurentz Axelsson (Tott) till Djursholm, Edeby, Årstad och Traneberga, och hans 2:a fru Karin Eriksdotter Nipertz.


Källor
 1) Riddarhusets stamtavlor - Roos af Hjälmsäter<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander