Paschilius Dionysius Chenon

Harneskmakare.

Död: efter 1632 Filipstad 1)


Familj med ?

Barn:
Dionysos Paschilius Chenon (1623 - 1689)


Noteringar
Den invandrade ”fransosen” Påke Harnesktryckare, som var verksam vid kronobruket i Fors (nuvarande Storfors). Inkom till Sverige i slutet av 1500-talet.

I svenska handlingar känd som Påke Gilliusson eller Påke Harnesktryckare, har sedan gammalt i vår brukshistoriska litteratur åtnjutit en viss ryktbarhet såsom en av de svenska valloninvandringens pionjärer.

Enligt en föga sannolik tradition var han av "fransk adelig stämma, som förde två blå duvor i vapnet" och ska till Sverige infört "sitt vapen på en tämmelig stor silverplåt, vilken dock sedemera av sonen blivit sönderbruten och stycken därav till dess barn utdelade" (Hülphers)

Verkade i Kroppa till dess han "förpassades" 1715 till det nyanlagda Filipstad av Gustav II Adolfs änkedrottning Kristina.
Återfinns i skattelängderna såsom borgaren Påke Gilliusson 1632.
Gift med Johanna Persdotter.
Mer utförlig info i SBL.

Dotter:
Anna Paschilia Chenon, 1629-1699. Gm Lars Bengtsson, borgare i Filipstad.Källor
 1) SBL<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander