Jon (Dansson) StolpeFamilj med ?

Barn:
Ingärd (Jonsdotter) Stolpe


Noteringar
Östgöten JD, Ingegerds far, är belagd ett antal gånger 1360-96 (t ex DS 6219, 7319, SRP 1149 och 1894,UUB perg 1392 19/3 samt FMU 1057). Hans gifte är för mig okänt. Han bör däremot vara son av hövitsmannen på Åbo slott Dan Nilsson (belagd 1340-77) som förde en stolpe i vapnet (Hildebrand: Svenska sigiller från medeltiden 3:615). Dans svenska godsintressen verkar ha varit begränsade till Östergötland och norra Småland, samma områden som för sonen Jon.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander