Kung Erik V Klipping

1259-86. Blev ca 37 år.

Far: Kung Kristoffer I Valdemarsson (~1219 - 1259)
Mor: Margareta Sambiria av Pommern (~1230 - 1282)

Född: omkring 1249
Död: 1286-11-22


Familj med Drottning Agnes av Brandenburg (1257 - 1304)

Vigsel: 1273-11-11

Barn:
Rikissa Eriksdotter av Danmark (~1275 - <1308)
Märta Eriksdotter av Danmark (1278 - 1341)
Christoffer II av Danmark (- 1332)
Erik Menved av Danmark (- 1319)


Noteringar
Erik Klipping eller Glipping var dansk kung. Son till Kristofer I. Vid faderns död 1259 var Erik omyndig. Danmark låg under interdikt på grund av fejd mellan kung och ärkebiskop och kusinen hertig Erik av Sønderjylland var hans starka rival om tronen. Efter en förmyndarstyrelse under änkedrottning Margareta Sambiria tillträdde Erik själv regeringen 1264 fastän modern bibehöll ett stort politiskt inflytande. I början av 1270-talet stärktes hans ställning: interdiktet upphävdes och furstelänet Sønderjylland återfördes vid hertigens död temporärt under kunglig styrelse. Erik utmanade dock i sin maktutövning starka aristokratiska intressen och 1282 tvangs han genom en s.k. handfästning att ge danehoffet stormannaklassens främsta organ ökat inflytande framför allt över lagstiftningen. Alltjämt bestod likväl ett aristokratiskt missnöje med Eriks regim. År 1286 blev han mördad i Finderup i Jylland och nio stormän dömdes året därpå fredlösa för mordet. Erik var gift med Agnes av Brandenburg och far till Erik Menved och Kristofer II samt Märta gift med Birger Magnusson av Sverige. Anledningen till kungens tillnamn är oviss. Efter mordet på Erik Klipping blev Agnes ledare för förmyndarregeringen under tronföljaren Erik Menveds minderårighet. Kung Erik Klipping mördas i en lada i Finderup på Jylland. Man finner senare på hans kropp inte mindre än 56 sår efter svärdstick. Sonen Erik med tillnamnet Menved, efterträder honom på tronen.

Barn:
Märta G m svenske kungen Birger Magnusson.
Erik, född 1274 Kung av Danmark.
Kristofer II, född 1276 Kung av Danmark.
Valdemar Prins av Danmark. Avled 1304.
Rikissa G m Nicolaus II av Werle.
Källa: Nationalencyklopedin och "Vår mörklagda bakgrund" (home.swipnet.se/~w-19792/)
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander