Jöns (Danielsson) Svinhufvud i Västergötland

Far: Daniel (Torkelsson) Svinhufvud i Västergötland (- >1581)
Mor: Anna Margareta Jönsdotter (Halv älg)


Noteringar
Jöns Danielsson (översiktstab 2, son av Daniel Torkelsson, adlad Svinhufvud, tab 1), till Främby samt Lilljan i Torsångs socken Kopparbergs län, vilket hemman han 1595-01-24 fick i förläning. Fogde i Borns län 1583–1584 och i Västra Silvbergs län 1587. Ånyo fogde i Borns län 1589–1590 och i Östra Dalarne 1591–1599. Fogde 1 Säters län 1601–1605 och tillika i Näsgårds län 1601–1602 och på Östra Silvberg 1603-01-12–1604. Fullmakt att vederkänna Tuna utom bron 1602-09-03. Fick genom k. brev 1606-01-01 (med konfirm. 1612-11-30) till evärdlig egendom fyra kronohemman, som Gustaf I bebrevat hans morfar Jöns Persson i Risholn. Fogde i Östra Dalarne 1606-01-06 [4]. Död 1613.5 Hans sterbhus fortsatte den av honom innehavda gruvdriften till sommaren 163320. 'Hans vapen, ett mörkgrått Svinhuvud i grått fält, jämte begynnelsebokstäverna av hans namn, J. D., målades på orgelläktaren i Falu kyrka, varest också på pelaren där bredvid fordom hans vapen hängt.'. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o (gav morgongåva 1596-11-01)1 Christina Larsdotter, till Täckeråker i Österhaninge socken Stockholms län, som levde änka 1641 och förde i vapnet tvenne bilor i kors mellan fyra kulor, sannolikt dotter av21 knekthövidsmannen och ägaren av Täckeråker Lars von Köllen. Hon höll arvskifte mellan sig och barnen 1616 och bortpantade Främby till kammarrådet Bror Andersson (Rålamb) 161720.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander