Hans Leffler

Vantmakare i Hyndevad.. Blev högst 71 år.

Född: mellan 1550 och 1560 1)
Död: mellan 1621 och 1622 1)


Familj med Anna Kieff

Barn:
Hans (Hansson) Leffler (1590 - 1639)


Noteringar
Ätten anses hava inkommit från Holland i senare hälften av 1500-talet. Först känd är vantmakaren vid Hyndevad (Eskilstuna) i Fors socken, Södermanlands län Hans Leffler. Han arrenderade Hyndevads tullkvarn, vilken han på 1590-talet på egen bekostnad återuppbyggde och innehade på 1620-talet kronohemmanen Källby och Vreta i Fors socken samt arrenderade även kronans ålfiske vid Torshälla.
Med sin till namnet okända hustru, som blev omgift med befallningsmannen vid Strömsholm Johan von Soste, vilken 1639-07-02 erhöll änkedrottning Maria Eleonoras konfirmation på besittningsrätten till Hyndevads mjölkvarn med hemmanen Källby och Vreta, hade han sönerna Hans, Daniel, Simon och Jöns.
(Riddarhusets genealogi - Reuterskiöld)

Hans Leffler hade i sitt äktenskap med Anna Kieff 4 söner, Daniel, Simon, Joen och Hans varifrån nuvarande släkten Leffler, Reuterskiöld (och adliga släkten Lagersparre) härstammar från Joen.

Bevisligen död 1629 men troligen 1621 eller1622 då drottningen reglerar en skuld, till sonen Daniel som hon hade till Hans Leffler .
Ett stadsfästelsebrev finns från den 16 maj 1629 för "hustru Anna, framlidne Hans Lefflers" som ger henne rätt att i sin livstid besitta Hyndevads och Fors (Tunafors) kvarnar, som hennes man byggt upp och innehaft.
Hustru Anna omnämns att efter makens död ha gift om sig med förre befallningsmannen vid Strömsholm, Johan van Soost (ibland stavat van Soste).
En annan källa (Järnets och smedernas Eskilstina. Knut Hellberg) uppger att det var sonen Daniel Hansson Lefflers hustru Åleta Curtzdotter Keigenwortz, som 1639 efter Daniels död ingick i äktenskap med Johan von Soste
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans. På svärdssidan finns Joens efterkomlingar ännu under det 21:a århundrandet.

Enligt vissa källor var släkten bosatt i Reutlingen, Baden-Würtemberg i Tyskland under 1300-talet. Svensk Släktkalender uppger honom som hemkallad av konungen från Antwerpen. De flesta andra källor anger att det skett från Holland vid samma tidpunkt. Antagligen är det så att han flyttade från Tyskland till Holland och verkade där en kort tid innan han värvades till Sverige. Något som talar för det är att en del fakturor och kvitton till honom var skrivna på tyska.
Hur som helst så uppträdde han först i Örebro 1595-99 då han utkvitterar 4 tunnor salt för en överskäraresax och gallas och bresilia (färgämnen) för 13 daler samt en del ull.
1599 flyttar han till Hyndevads gård, strax söder om Eskilstuna och som han fick i förläning av kung Gustaf II Adolf. 1601 byggde han där en valkkvarn för behandling av kläder, som innebär krympning och förtätning av tyget. Efter en till synes blygsam start utvidgades rörelsen med Hyndevads tullkvarn och biskopstorpet Kvarnvreten i Husby socken. Han innehade också kronohemmanen Källby och Vreta i Fors socken . Leveranser gick till Eskilstuna eller den kungliga klädeskammaren. Kläder och tyg av olika slag framställdes parallellt med han hammarsmedja.

Efter 1618 då Sverige inträdde i 30-åriga kriget anlade kung Gustaf II Adolf flera vantmakerier (klädesfabriker). Redan 1617 omnämns att hela ullavkastningen från Öland, delades mellan Hans Leffler och hans son Hans Hansson Leffler från Östuna. Samma år levererades till kungliga klädekammaren 1.217 alnar kläde och 286 hattar. Verksamheten väckte stor gunst hos kungen, som gav order till fogdar och andra ämbetsmän att göra vadhelst som underlättar för produktionen.
"Mäster Hans i Hyndevad", som han kallades innehade förutom vantmakeri för kronans och krigsfolkets räkning även hammarsmedjor i Eskilstuna. Under 1621 var Hans Leffler fortfarande verksam under åtminstone en del av året. 1622 står det klart att han avlidit eftersom änkedrottning Kristina av Holstein-Gottorp (Karl IX:s 2:a gemål) då reglerar en skuld som hon stod i till Hans Leffler. Sonen Daniel Hansson Leffler erhöll då all den ull som fanns i ett förråd i Nyköping. Vantmakeriet i Hyndevad forsattes av Daniel fram till åtminstone 1624. Hustru Anna Kieff med okänt ursprung fick då så länge hon levde besittningsrätten till mjölkvarnen i Hyndevad med hemmanen Källby och Vreta.

Makarna skänkte en silverkanna för vin till Fors kyrka (Eskilstuna). Den finns med i kyrkans äldsta inventarieförteckning från 1603 med skriften "Sölffkanna förährat af S.M. Hans i Hyndewadh". Silverkannan som var ett nattvardskärl var under lång tid kyrkans egendom men är numera försvunnet. Fortfarande i kyrkans inventarieförteckning 1701 uppges att kyrkan ägde en vinkanna "med namnen Hans Lefler och Anna Kieff på sijdan".Källor
 1) http://hem.passagen.se/svenneck/generation1.html<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander