Olof (Jönsson) Tawast

Född: före 1387
Död: före 1402


Familj med Kristina (Rötkersdotter) Jägerhorn av Spurila

Barn:
Nils (Olofsson) Tawast (- ~1431)


Noteringar
Släkten Tawasts stamfader, dvs släktens äldsta nu kända medlem.
Ramsay Jully: Frälsesläkter i Finland, H:fors 1909: Olof R Tawast har 29.8.1386 bland frälsemän i Finland bekräftat den skrivelse i vilken Finlands inbyggare hos konung Albrekt anhålla om Jeppe Diekn till lagman i Finland. Var sannolikt bördig från Tavastland, från Kylmäkoski socken, Mellola by, där sonen Niklis Tawast hade sitt "fäderne", som han 1411 bortbytte mot Porkkala i Lampis socken. Köpte ett gods, Alasjoki (Tavastila) i Virmo socken, vilket gods sedan blev släktens stamgods, och där, c 1850, en silversked prydd med Tawastska vapnet hittades. Köpte även gods i Halois i Virmo och i Kurina i Miettois socken, vilket köp hans son, biskopen, år 1416 till fullo betalade. Även avslöto sönerne, biskopen och Niklis Olofsson, den handel han ingått om Kaarleis i Virmo socken, 17.3.1402. I sistnämnda urkund nämnes han avliden "Olof Tawast, Gud hans själ nåde". Gift med hustru, om vilken endast är kännt, att hennes moder ägde Palttila i Letala socken. Enligt Anrep V!, s 268 gifte han sig med sin svägerska. Namnen på hans hustrun, som beaktats i denna utredning, baserar sig på uppgifter från en mycket gammal (antik) upplaga av "Wasastjernas adelskalender".
Barn:

Olof Nilsson Tawast, död 1460.

Jöns Nilsson Tawast, Kanik. Baccalaureat i Rostock 1443. Kanik i Åbo. Var Helge lekamens prebendat 1454. Vallfärdade till den heliga graven, och lånade till denna färd hundra renska gyllen av rådmannen i Åbo, Brand Lampen. Efter hans död satte landsrätten år 1466 hans gods, Sydänmaa och Pohjois (?) bägge i Tuulois kapellsocken i kvarstad för denna hans gäld, men genom överenskommelse överläts godsen 1467 till brorsonen Olof Tawast. Lede 1458.

Henrik Nilsson Tawast, Väpnare. Ramsay: Deltog 1467 i överenskommelsen angående brodern Jöns Tawasts gods. Utlöste mot andra gods, 1465 Kulju gård i Birkkala socken, som hans svärfader förärat till Helga lekamens kor.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander