Agronom Harald, Andreas Prom-Möller

Lantbrukare, Godsförvaltare Sjögård.

Född: 1839 Danmark 1)


Familj med Nicoline Petersén (1843 - 1933)

Vigsel: Wrams gård

Barn:
Helga Prom-Möller (1868 - 1956)
Ellen Prom-Möller (1872 - )
Alma Marie Christianne Prom-Möller (1872 - )
Dagmar Prom-Möller (1874 - 1942)
Wilhelm Prom-Möller (1876 - 1938)
Anna Maria Elisabeth Prom-Möller (1884 - 1978)
Anna Eufemia Prom-Möller (1889 - 1974)
Emelie Prom-Möller


Noteringar
Godsförvaltare på Trolle-Ljungby under Wachtmeister. Ägde senare gården Sjögård nära Gualöv mellan Kristianstad och Bromölla (Står som arrendator i Gualöf 1890).

Står ej att finna i Sv.bef 1900

"Egendomsgränsen mot Gualöv är idag samma som i början
på 1800-talet och överenstämmer med sockengränsen mot
Gualöv. Gränsen är mycket tydligt markerad med stengärde.
Trolle-Ljungby har ägt mark även i Gualöv men inte direkt
under godset utan via arrendegårdar. Sjögårds ursprung
består av flera gårdar i Gualövs by som vid enskiftet placerades
i byns västra del. Under åren slogs gårdarna ihop och
till sist bildades Sjögård, som en plattgård under Trolle-
Ljungby, med en enda arrendator."Källor
 1) Sveriges befolkning 1890
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander