Fogde Clemet Stolpe

Blev minst 41 år.

Mor: Margareta Stolpe

Född: före 1550
Död: efter 1590 1)


Familj med Ingrid (Pedersdotter) Hård af Segerstad (~1550 - >1580)

Barn:
Magnus (Clemetsson) Stolpe (~1575 - >1608)


Noteringar

Han ägde Yttersjö (sedan Yttersjöholm), Esehylte och Staffansbo (alla i Jönköping).
Upptog morfaders namn; nämnes bland dem av Smålands adel, som
inte bevistat mönstringarna 1562 och 1563; underskrev adelns och
prästerskapets i Smålands trohetsförsäkran till konung Johan,
hans gemål och arvingar 1568; fogde i Västbo härad 1576-1577 och
i Kalmar samt i Ölands norra 1578-1580; underskrev rikets råds
och adelns försäkran med avseende på stadgan om kunglig och
furstlig värdighet 1582-01-27; upptages i registret över Sveriges
adel 1586.

Fick av konung Johan III på sin ålderdom sköld och hjälm
(bekräftelse på adelsskapet), sedan han tillhandlat sig mycket
frälsegods jämväl av omyndigt folk, men själv levt armt både
med mat och kläder. Han levde ännu 1590, då han utfärdar ett
gåvobrev till sonen Magnus och skriver sig till Esehylte.

Även sonen Peder d.ä. Stolpe.Källor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander