Komminister Anders Magni Åhlander

Komminister i Håby sn och Foss pastorat. Blev högst 81 år.

Född: 1662 1) 
Död: 1743-01-18 Bäckevall, Håby sn, Bohuslän 2) Februari d 4 Comministern i Foss som döddade d 18 Januari Anders Ålander. 81 åhr
Begravd: 1743-02-04 Håby, Göteborg och Bohuslän 2) 


Familj med Elisabeth Carllöf (>1660 - 1718)

Vigsel: omkring 1694

Barn:
Magnus Åhlander (1694 - 1742)
Jacob Åhlander (1702 - 1779)
Christina Åhlander (1705 - )
Andreas Åhlander (1708 - )
Elisabeth Åhlander (1715 - )
Anna Åhlander


Familj med Brita (Brigitta) Nyman (- 1721)

Vigsel: 1719-10-18 Håby 3) d18 Octob: Commin. Hr Andreas Åhlander och Brita Nyman


Familj med Anna Torgersdotter Holmström (~1690 - 1727)

Vigsel: 1721 Ej i Håby

Barn:
Hans Petter Åhlander (1722 - 1787)
Johan Petter Åhlander (1724 - 1774)
Anna Elisabeth Åhlander (1724 - )
Caisa Åhlander (1727 - )


Familj med Maria (Maren) Elisabet Tegner (1680 - 1769)

Vigsel: 1729-04-29 Håby 4) D 29 April Comministern ährowyrdige Andreas Åhlander och Lieutnantskan Maria Elisabeth Tegner. Han varit förr gift 3 gånger, hon 2 gånger.


Noteringar
Blev inskriven 1695-03-28 vid Vermlands Nation i Lund (Wilner, "Lunds Universitets matrikel 1667-1732").
Följande kommer ur Sjöström ("Vermlands Nation", 1908): "Vid nationsmötet 1695-02-22 uppstod frågan om Andreas Magni Ålander kunde emottagas i Vermlands Nation vid Lunds Universitet. Härpå svarade pluraliteten att detta ej kunde ske, då han "är af annan nation, helst som hans testimonium vitae gifver tillkänna hans förriga förhållande". Blev uppenbarligen trots allt antagen.

Prästvigdes 1699 i Lund. Sacellan (Hjälppräst, lägre prästtjänst) 1701-1705, Komminister vid Foss pastorat, Bohuslän (idag Munkedal) 1708-1742.
I herdaminnet över Göteborgs stift (Skarstedt) står att läsa: "Anders Åhlander var en gammal, vacker och nitälskande man, vars lära och lefverna väl öfverenskomma. En i livstid hederlig prästman och den äldste, om icke i hela stiftet, dock här i Bohuslän".
Han var gift 4 gånger och uppges i dödboken ha blivit 81 år gammal.

Barn:
1. Magnus Åhlander. Fältväbel. Född 1694. Död 1742-03-04 i Håby.
2. Anna Maria Åhlander. Född 1699-10-04 i Foss (O). Döpt 1699-10-24 i Foss (O). Gift 1737-04-13 med mönsterskrivaren Petter Börjesson Holmström och med honom Anders (1738-) och Magnus Jörgen (1741-1742). Död 1779-12-02 i Håby (O).
3. Jacob Åhlander. Mönsterskrivare, Regementskommisarie. Döpt 1702-08-14 i Solberg , Håby (O). Död 1779-11-01 i Bäckevall , Håby (O).
4. Kristina Åhlander. Född 1705-05-01 i Solberg , Håby (O).
5. Andreas Åhlander. Döpt 1708-10-07 i Håby (O), född i Solberg. Sergeant.
6. Engel Catharina. Döpt 1712-03-12 i Håby (O), född i Solberg. (Comminister Loci Hr Andreas Åhlander)
7. Elisabeth Åhlander. Döpt 1714-10-28 i Håby (O), född i Solberg. Död 1714-11-12 i Håby (O), 16dgr gammal.
8. Elisabeth Åhlander. Döpt 1715-11-06, Håby, Född i Södra Bäckevall.

Övriga hustrur:
II. Gift 1719-10-18 i Håby (O) med Birgitta (Brigitta, Brita) Nyman (död 1720-11-16) (Håby V1/D1)
III. Gift 1721 med Anna Torgersdotter Holmström. (1690- 1727-11-19)
1 Hans Petter Åhlander. Döpt 1722-09-09 i N. Bäckevall, Håby (O). Död 1787-02-01 i Gateträdet , N. Bäckevall, Håby (O). Begravd 1787-02-11 i Håby. (I dödsboken står att han var gift och blev 59 år gammal.)
2 Anna Elisabet Åhlander. Döpt 1724-11-22 i N. Bäckevall, Håby (O). Gift med Mäster Karl Liung i Uddevalla 1757? Sonen Andreas f. 1761-08-04.
3 Kaisa Åhlander. Döpt 1727-08-24 i Håby (O). Död 1727-11-23 i Håby (O).
IV. Gift 1729-04-29 i Håby (O) med Maria Elisabet Tegner (1680 - 1769 ) i hennes 3:e gifte.

Bäckevall ligger en dryg kilometer väster om Solberg i Bohuslän (Nordöst om Munkedal).

(Anders Å finns omnämnd i John Ödmans bok från 1746 sidan 216, samt Familjer i Håby socken av Hans Karlsson sid 3)Källor
 1) Var 81 år vid dödsfallet
 2) Håby C:2 Bild 48, Sid 87
 3) Håby C:1 Bild 86, Sid 163
 4) Håby C:1 Bild 91, Sid 173<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander