Friherre. Riksråd, Kansler Nils Gyllenstierna af Lundholm

Blev högst 75 år.

Far: Riksråd, Ståthållare Göran Gyllenstierna (- 1575)
Mor: Kjerstin Grip (- 1538)

Född: 1526 1)
Död: 1601-10-01 Fågelvik 2)


Familj med Ebba Bielke af Åkerö (- 1588)

Vigsel: 1568-03-07 Nyköping, Nyköpingshus (Nyköping slott), Södermanland 3)

Barn:
Gunilla Gyllenstierna af Lundholm (1586 - 1618)


Noteringar
Nils var den första av ätten i Sverige, som kallade sig Gyllenstierna.

friherre till Lundholmen i Vrigstads socken Jönköpings län, samt herre till Fågelvik i Tryserums socken och Nygård i Lotta socken (båda i Kalm.). Var inskriven vid Wittenbergs universitet 1542 och vid universitetet i Rostock 1543-11-00. Företog vidsträckta resor. Efter hemkomsten anställd i hertig Eriks kansli 1560-02-18. Beseglade konung Gustaf I:s testamente s. å. 30/7 (30/6?) och ständernas bevillning 1561-04-15. Riksråd och kansler s. å. Riddare vid konung Eriks kröning i Uppsala s. å. 19/6. Sändebud till England 1560. Avfärdades till kejsar Ferdinand 1562, till Hessen 1563, till Sachsen-Weimar 1564 och återvände från Tyskland hösten 1565. Sändebud till Ryssland 156621. Innehade åren 1565–1566 i förläning hela Östbo härad. Förhandlade med ryska sändebud 1568. Lagman i Tio härads lagsaga 1569. Friherre s. å. 10/7 vid konung Johans kröning och erhöll 1570-06-04 Lundholmen till friherrskap (ätten introd. 1625 under nr 4, vilket nummer sedan ändrades till 3, med namnet Gyllenstierna af Lundholm). Sändebud vid fredsunderhandlingarna med Danmark och Lübeck sommaren 1569 och vid kongressen i Stettin 1570. Ombud vid gränsmötena med Danmark 1575 och 158021. Erhöll i förläning Tryserums och Hannäs snr 1576-03-30 och Hjorteds socken 1577-03-05 samt Odensvi och Blacksta snr 1594-07-12. (Alla i Tjust). Överstebefallningsman över allt Småland ånyo 1577-01-04. Riksdrots 1590. Fick 1593 dispositionsrätten till Stäkets kungsladugård Uppsala län och s. å. 19/3 Böne gäll i Redvägs härad Älvsborgs län. Erhöll av konung Sigismund stadfästelse på friherreskapet 1594-04-01 samt bekräftelse på sina förläningar s. å. 13/7 och ny fullmakt att vara lagman i Tiohärad och ståthållare över allt Småland s. å. 14/7. Ståthållare på Kalmar slott 1596 med ny fullmakt av hertig Carl 1597-04-28. Död 1601-10-01 på Fågelvik och begraven i Tryserums kyrka. Han var den förste, som efter vapnet antog namnet Gyllenstierna. Gift 1568-03-07 på Nyköpings slott med Ebba Axelsdotter (Bielke), som 1588 gav ett torpställe till Tryserums prästgård och dog i barnsäng s. å. 26/3 på Fågelvik, dotter av riksrådet Axel Eriksson (Bielke, nr 8) och hans 2:a fru Elsa Posse (nr 14).
Källa: Riddarhusets genealogi

, upptogs av Gustaf I till riksråd, blev vid Eriks XIV:s kröning slagen till riddare och utnämnd till kansler, av Johan III 1569 upphöjd till friherre, med Lundholm i Småland till friherreskap, samt senare befordrad till ståthållare över Småland och riksdrots 1590. Av hertig Carl förordnad till ståthållare i Stockholm 1593, erhöll han året därpå Sigismunds fullmakt att vara lagman i Tio häraders lagsaga, häradshövding i Handbörd och ståthållare över Småland. Hertig Carl skilde honom sedermera från hans förläningar och ämbeten, men tog honom snart åter till nåder.Källor
 1) J.W. Jäderlunds släktforskning
 2) Riddarhusets genealogi
 3) Elgenstierna<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander