Rikshovmästare, Riksråd Ture (Jönsson) Tre Rosor till Mörby

Blev högst 111 år.

Far: Riksråd, Riddare Jöns (Knutsson) Tre Rosor till Mörby (- >1497)
Mor: Ingegärd (Ermgard) Skunk

Född: mellan 1421 och 1429
Död: 1532


Familj med Brita (Thomasdotter) Böllja till Linghammar

Barn:
Jakob (Turesson) Rosengren (~1500 - 1571)


Familj med Anna (Johansdotter) Vasa

Noteringar
Skrev sig till Lundholm och ägde flera andra gårdar, bl a Sämsholm. Gift med Anna Johansdotter Vasa.
Ture Jönsson (Tre Rosor) , lagman i Västergötland, riksråd, rikshovmästare, upprorsledare. Död 1532.

Son till Jöns Knutsson till Lindholmen och Mörby och Ingegärd Skunk.
Ture Jönsson var ömsom unionsvänlig, ömsom unionsfientlig.

Han stödde kung Hans från 1497 och blev lagman över västergötland 1499.
Han stödde Sturarna från 1502, slöt sig 1520 till Kristian II.
1520 höfvitsman på fästet Öresten i Mark.
Han stödde fr.o.m. 1521 Gustav Vasa, gift som han var med hans faster, men råkade i konflikt med denne, beroende mer på missnöje med förläningar o.d. än på att han inte kunde svälja den nya lutherska läran, som Gustav ville påskina.
Kämpade vid reformriksdagen 1527 på Biskop Brasks sida mot avskaffandet av katolicismen.
Herr Ture blev 1529 en av ledarna för västgötaherrarnas uppror och gick i landsflykt till Danmark då detta slogs ner.
Han deltog i Kristian II:s expedition till Norge efter att han påstått att Kristian lätt skulle återvinna kronan, och att Gustav Vasa hade ett tunt stöd. Men eftersom en talrik svensk här infann sig utanför Kungälv, ansåg sig Kristian bedragen, och Ture Jönsson hittades huvudlös nästa morgon på gatan i Kungälv.

Barn:
Jöran Turesson, d. 1543. Domprost.
Johan Turesson
Lars Turesson

Utanför äktenskapet med en fröken Bölja i Järnsten (adliga ätten Bölja)
Jakob Turesson

      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander